Nya ideer för att minska antalet missade vårdbesök

15 mars, 2019

Patienter som missar inbokade besök kostar hälso- och sjukvården stora resurser. Och förlänger vårdköerna. Nu engagerar sig näringslivet för att bryta den negativa trenden. 

TEXT: ANNIKA ÅKERVALL

Bryta negativ trend
Kostnaderna för missade vårdbesök i Västra Götaland har ökat med cirka 100 miljoner jämfört med 2016. Och en tredjedel handlar om inbokade läkartider, enligt en artikel i Göteborgs-Posten med rubriken Glömska patienter kostade över en halv miljard 2018. En negativ trend som måste brytas, enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

LÄS MER Glömska patienter kostade över en halv miljard 2018.

På logopedmottagningen i Skaraborgs sjukhus har man lyckats halvera kostnaden för uteblivna besök. Och mottog Skaraborgs sjukhus utvecklingspris för detta arbete, 2017. Men arbetssättet har inte implementerats bredare. Detta vill Monica Käll-Guldbrand och Jonas Isacson med flera ändra på, liksom att minska antalet missade vårdbesök ännu mer i verksamheten. Alla missade besök innebär en kostnad för samhället – skattepengar som skulle kunna användas mycket bättre. Dessutom förlängs vårdköerna samtidigt som det finns kapacitet som inte används. Ett Moment 22.

SE FILMEN med utdelningen av Skaraborgs sjukhus utvecklingspris, 2017

Många konkreta idéer
Under Inn2Health workshop – Cross Collaboration Day – med fokus på att hitta nya lösningar på detta omfattande problem framkom många idéer att kunna gå vidare med. Om varför människor uteblir. Ett modernare kundperspektiv med fler digitala lösningar och att tydliggöra vad ett uteblivet besök leder till samt koordinering var en del synpunkter.

– Under vårt grupparbete pratade vi om hur vi kan öka motivationen att komma till sin bokade tid, säger Monica Käll-Guldbrand. Ett projekt i förskolevärlden som ville motverka att föräldrar hämtade för sent visade att där de införde en kostnad ökade sena ankomster, medan information om vikten av att hämta i tid hade god effekt.

Projektet Inn2Health handlar om att utgå från problem eller behov i vården och skapa idéer till lösningar som sedan testas. Detta sker i samarbete mellan industri, sjukvård och akademi. Representanter från alla delarna deltog i denna workshop. Och idéerna lät inte vänta på sig. Länka Consulting, som ledde mötet, hade fullt upp med att sammanställa dialogen.

Hur snabbt idéerna från Inn2Health Cross Collaboration Day skulle kunna införas är ännu oklart. Men fortsättning följer.

LÄS MER: Hans Forsberg, ÅF: ”Det är ett paradigmskifte”
LÄS MER: Unik chans att lära av vårdens upphandlare

Bra förutsättningar
Innovation inom life science måste mer än tidigare utgå från vårdens behov och villkor. En av de stora fördelarna är att Västsverige har branscher och erfarenheter som kompletterar varandra särskilt bra i utvecklingen av digitala tjänster och produkter. Erfarenheterna från fordonsindustrins omställning mot självkörande fordon kommer till stor användning i omställningen av life science-branschen. Mycket inom AI-området sker också i regionen.

LÄS MER: Ökad konkurrenskraft och mer samarbete via AI Innovation of Sweden
LÄS MER: Zenuitys VD: Life science och mobilitet hänger ihop
LÄS MER: Chalmers AI Research Centre nu igång

Fakta: I samverkansprojektet Inn2Health ingår Johanneberg Science Park, Lindholmen Science Park, Sahlgrenska Science Park, Science Park Borås (där Smart Textiles ingår), Science Park Skövde, Wargön Innovation/Innovatum, MedTech West och Västra Götalandsregionen, bland annat genom Innovationsplattformen. Projektet pågår under 2019-2021.