Captario hjälper läkemedelsbolag att fatta rätt beslut

8 maj, 2018

AI är en av de spännande ingredienserna i Captarios design- och beslutsstöd för läkemedelsutveckling. Kunskap självklart en annan. Genombrottet för tillväxtbolaget kom snabbt, icke desto mindre efter hårt arbete då läkemedelsindustrin av tradition är konservativ och lite trög. Framgångarna fortsätter med  finansieringsexpertis och affärsrådgivning från Sahlgrenska Science Park.

”Vi hjälper folk att komma ihåg det de inte vet” löd den första, intresseväckande pitchen. Johannes Vänngård, Mikael Palmblad och ytterligare 2 personer startade upp företaget 2012, flyttade till Sahlgrenska Science Park där de kom in i inkubatorn 2013 och kände direkt att de var på rätt plats. ”Här finns en stark gemenskap och vi vill gärna fortsätta växa inom Sahlgrenska Science Park”, sade produktchef Mikael Palmblad i en intervju 2014.

Efter genombrottet 2017, när spetsutecklingen av Captario SUM lett fram till ett 5-årskontrakt med ett av världens största läkemedelsföretag bereddes en väg till andra världsbolag. ”De stora läkemedelsbolagen håller koll på varandra. Ingen vill vara först men när väl någon klivit ombord på något nytt ökar intresset från andra markant. Därför betydde det så mycket när just Novartis visade så stort intresse”, säger Johannes Vänngård, VD.

Under 2018 inleds en tillväxtfas med nya spännande steg i produktutvecklingen samt planer för ett filialkontor i USA. För att göra detta möjligt befinner sig Captario i sin hittills största kapitaliseringsrunda, där Sahlgrenska Science Park bistår bolaget genom hela processen. ”Det stöd Captario fått från Sahlgrenska Science Park i kapitalanskaffningens alla faser har varit av yttersta toppklass! Enormt lärorikt”, säger Johannes Vänngård.

Att öka värdet och begränsa risken i läkemedelsprojekt möjliggörs genom ett iterativt arbetssätt. Verktyget använder molnets enorma beräkningskraft för att simulera fram i princip alla tänkbara utfall av ett projekt. Under utvecklingen av ett nytt läkemedel ställs man inför olika beslut som i slutändan kan göra skillnad på 10-tals miljoner kronor och analysen via Captario SUM innebär ofta enorma kostnadsbesparingar. I vissa fall skulle till och med de insikter som ges kunna utgöra den skillnad som leder till att ett läkemedel når fram till behövande patienter, det är förstås enormt motiverande för teamet i bolaget.

”Vi har genomgått Sahlgrenska Science Parks internationaliseringsprogam och det var en bra ögonöppnare. Att finnas i den här miljön har öppnat för nya kontakter och affärer, både inom EU och i USA, säger Johannes Vänngård. Captario har även bidragit till ett ökat intresse för artificiell intelligens som ett av de spännande bolag som ingår i den första AI-kartläggningen i Västsverige.

Text: Annika Åkervall