Hjälp mot hjärntrötthet

23 juni, 2011

A Carlsson Research, som är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park, har flera intressanta substanser i pipeline. Och sällan har väl en 88-åring dragit så stor publik, som när Nobelpristagare Arvid Carlsson engagerat berättar om nya hjärnforskningsrön under Internationella Vetenskapsfestivalen i Göteborg.

Ödmjukt inleder professor Arvid Carlsson med att han har haft förmånen att samarbeta med en rad skickliga kollegor genom åren och så även idag.

Hjärnans signalsubstanser är ett område som fortsätter att intressera forskarna. Varje cell har en förmåga att binda sig till en signalsubstans och samverkan mellan dopamin och serotonin (två signalsubstanser) verkar vara speciellt viktig för kommunikationen mellan nervcellerna i hjärnan. A Carlsson Research har ånyo tagit upp forskningen kring en molekyl som Arvid Carlsson och hans forskarlag tog fram redan under1980-talet och som verkar stabiliserande på nervkretsarna.

-Vi är oerhört fascinerade över denna spännande process, där vår substans ser ut att kunna stabilisera dopamin och serotonin i hjärnan och därmed minska hjärntrötthet, säger Arvid Carlsson.

Hjärntrötthet eller mental trötthet drabbar ofta människor efter stroke eller skallskador, ibland även vid neurologiska sjukdomar som t ex MS. Det handlar om en plötslig trötthet som inte liknar något annat och det tar lång tid att återhämta sig.

En dubbelblind pilotstudie visar nu att åtta av 12 patienter – 67 procent – mådde klart bättre när de behandlades med aktiv substans (vs placebo). Hälften hade drabbats av stroke, hälften av skallskada (trauma) och resultaten är statistiskt signifikanta. Studien genomfördes i samarbete med Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.