Helsingfors universitet köper system från Insplorion

7 april, 2016

Insplorion har nu sålt ett XNano-system till Institutioen för Kemi på Helsingsfors universitet. En forskare därifrån genomförde nyligen tester med produkten i laboratoriet på Sahlgrenska Science Park. Betydelsefullt!

”Detta är roligt! Det är den andra instrumentförsäljningen vars kund inte kommer från vår grundargrupps nätverk, något som många tidiga försäljningar gjort” säger Patrik Bjöörn, försäljningsansvarig på Insplorion AB.

”Vi är mycket glada att nu få full tillgång till Insplorions NPS teknik i vårt eget laboratorium. Vi är övertygade att den blir ett viktigt verktyg i våra studier av hur joniska vätskor påverkar cellmembran, något som är relaterat till deras toxicitet” säger Susanne Wiedmer, docent i kemi vid Helsingfors universitet.

Första kontakten med Susanne Wiedmers grupp togs i slutet av 2014 i samband med en av bolagets kampanjer riktad till forskare inom biomolekylära interaktioner. Under hösten 2015 genomfördes testmätningar med Insplorions XNano-system på plats i Helsingfors och i slutet av mars genomfördes ytterligare tester av Dr. Joanna Witos, forskare hos Susanne,i Insplorions laboratorium på Sahlgrenska Science Park.

 

För mer information, v g kontakta Patrik Bjöörn, försäljningsansvarig på Insplorion AB, 0704-23 23 19, patrik.bjoorn@insplorion.com eller Patrik Dahlqvist, VD på Insplorion AB, 0723-62 32 61 eller patrik.dahlqvist@insplorion.com