Healthtech viktigt för en hållbar sjukvård

29 januari, 2019

Healthtech och hållbarhet hör ihop. Det är grundtanken i projektet Världens hållbaraste sjukvård 2030, där Sahlgrenska Science Park samverkar med Swecare, Medeon, Medicon Village och Nordic Center for Sustainable Healthcare.

Visionen är att skapa världens mest hållbara hälso- och sjukvård till år 2030.

– Vi behöver alla tänka mer hållbart i alla led, säger Åsa Lindström, projektledare för samverkansarenan på Sahlgrenska Science Park och en av medlemmarna i projektteamet.

Exempelvis kommer en guide kring viktiga hållbarhetsaspekter vid utveckling inom healthtech och life science att arbetas fram. Syftet är att hjälpa företag att identifiera områden för hållbar utveckling.

Hållbarhet på agendan

Projektet som finansieras av Vinnova har precis haft uppstartsmöte i Lund. Och Daniel Eriksson, grundare av Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) och initativtagare till projektet har redan intervjuats i en artikel till Digital hälsa, med rubriken E-hälsa kan spela nyckelroll för en hållbar sjukvård.

Under 2019 kommer ett antal aktiviteter i form av workshops äga rum, bland annat den 11 april i Göteborg.

LÄS MER: E-hälsa kan spela nyckelroll för en hållbar sjukvård (scrolla nedåt på sidan, så hittar du artikeln på Digital Hälsas webbplats).

Motor för innovation

Hela projekttiteln lyder: Världens hållbaraste sjukvård 2030 – en motor för svensk innovation och export.

– Sverige anses generellt sett som världsledande inom hållbar sjukvård vilket skapat en internationell förväntan på kunskap och samverkan. Det var för att möta denna efterfrågan som Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) bildades 2015, säger Daniel Eriksson.

– Nu behövs det ett utökat fokus på medtech och life science samt en vision som leder vägen för att Sverige ska kunna titulera sig världsledande inom alla aspekter av hållbar sjukvård.

Målet är att hållbarhet ska bli en självklarhet i all utveckling inom life science, healthtech och medtech och vara en del i att stärka hela innovations- och exportområdet hållbar sjukvård.

Sahlgrenska Science Park har idag specialinriktning mot healthtech. Begreppet står för tillämpad digital teknik som kan ge fler människor ett friskare liv och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.

LÄS MER: Digitala tjänster förenklar för äldre

LÄS MER: SKL ser miljardvinster i healthtech

LÄS MER: Ny omvärldsrapport: e-hälsa kan bli nästa exportsuccé för Västsverige

Fakta: Projektet Världens hållbaraste sjukvård 2030 – en motor för svensk innovation och export finansieras av Vinnova, genom en beviljad ansökan till Visionsdriven hälsa.