Healthtech stort i Asiens Silicon Valley

23 januari, 2019

Kina har kommit långt i omställningen från produktion till innovation. Det gjorde intryck på Marianne Dicander Alexandersson, styrelseordförande i Sahlgrenska Science Park, under hennes Asien-resa med Royal Technology Mission (RTM).

TEXT: Lizelotte Edvinsson

Asien får allt större betydelse för den svenska life science-branschen. Inte minst i Västsverige ser vi ett ökat intresse och flera fördjupade samarbeten. Strax före jul gick även den årliga RTM-resan som är arrangerad av IVA, till Hongkong och kinesiska Shenzhen, världens mest snabbväxande megastad. Marianne Dicander Alexandersson deltog tillsammans med näringslivstoppar och ledande representanter från högskolor, forskning och utveckling. Förutom kunskapsutbyte var syftet att få nya insikter, inspiration och kontakter.

Vad var dina starkaste intryck?

– Det är oerhört givande med en grupp deltagare som har så många olika bakgrunder, det hjälper verkligen till att öka förståelsen och se olika perspektiv. Resan var minutplanerad och hela delegationen leddes av Carl-Henrik Svanberg, AB Volvos styrelseordförande, då kungen behövt ställa in sin medverkan i sista stund.

– Alla som vi träffade hade samma budskap, vare sig man kom från myndighet, företag, science park eller universitet. En gemensam vision att satsa på innovation och tech. Mycket handlar om AI förstås. Och hastigheten är enorm. Inom startup-miljön talar man om att det som tar en månad i Europa och USA tar två dagar där.

– Hong Kong Science and Technology Park var imponerande och fungerar som en testbädd, allt från prototyp till klinisk utvärdering.  Här investerar staten uppemot 50 miljarder Hongkong-dollar, varav 20 går till life science. (Cirka 23 miljarder svenska kronor.) En stor andel satsas också på samarbete.

Vad tar du med dig från resan?

– Det var intressant att notera deras styrka i en gemensam vision och att de stimulerar innovation både uppifrån och underifrån, t ex genom stöd till start-ups och maker-spaces. Vi mötte en väldig stolthet i Hongkong över dess Science Park som man verkligen utnyttjade för att stimulera innovation, samverkan, internationella samarbeten och att locka talanger.

– Hong Kong Science Park är en komplett Science Park. Mycket större förstås än Sahlgrenska Science Park, men funktionerna är desamma. De tillhandahåller liksom vi flexibla kontorsutrymmen och labb till start-ups liksom stöttning i affärsutveckling och access till kontakter och kapital. De satsar dock mer på produktion och prototyp-tillverkning.

– Sverige ligger bra till på alla globala innovationsmätningar. Men vi får inte slå oss till ro. Tempot i Kina är enormt och vi behöver få upp en ”sense of urgency” så att vi inte halkar efter. Vi är starka inom forskning och utveckling men vi kan bli ännu bättre. Både på att nyttja den och att omvandla den till innovation och kunskapsöverföring. 

Marknaden är global. Hur tänker du om våra möjligheter från ett nordiskt perspektiv?

– Vi har flera styrkor. Dels står vi oss bra kompetensmässigt, med många innovativa företag som verkar på den globala arenan. Jag tänker också att vi har en stark tillit i vårt samhälle, både gentemot varandra och till systemet, och odlar ett öppet samarbetsklimat som tar vara på allas kompetens.  Vi har också ett väl utvecklat hållbarhetsarbete. Det är inte bara på pappret utan väldigt konkret.

– Vi behöver bygga broar för att stötta våra företag att komma ut på den internationella marknaden. På Sahlgrenska Science Park har vi kommit långt med våra kontakter i Storbritannien. Och nu väntar andra marknader. Jag vill bidra till att bygga nätverk som gör att våra företag kan nå en större marknad. Hongkong kan vara en bra start in till den kinesiska marknaden.

LÄS MER:  Digital hälsa i fokus för kinesiskt intresse

BILD: RTM’s besök i Hongkong och Shenzhen. På bild längst ner till vänster syns Dr. Claudia Xu, Chief Commercial Officer, Hong Kong Science and Technology Park. Bild till höger visar parkens ordförande Dr. Sunny Chai tillsammans med Marianne Dicander Alexandersson, ordförande Sahlgrenska Science Park.

Fakta

Sedan 1984 organiserar IVA internationella delegationsresor på Kungens initiativ under rubriken Royal Technology Mission. Temat för 2018 års resa var innovationskraft med fokus på teknik, vetenskap och näringsliv.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ska till nytta för samhället främja teknisk och ekonomisk vetenskap och näringslivets utveckling.


Är ditt bolag redo för internationell expansion? Kontakta Ted Ternander om du vill veta mer om vårt internationaliseringsprogram.
Ted Ternander
Affärsrådgivare med ansvar för vårt internationaliseringsprogram
+46 703 969 309