HealthTech Nordic höjer ribban: Ska skapa 1000 nya jobb

16 december, 2019

Europas bästa företagsfrämjande projekt enligt EU-kommissionen, HealthTech Nordic, får en fortsättning. Målet är att 1000 nya jobb ska skapas till september 2022.

– Det här ger oss möjlighet att med full kraft starta det nya året och fortsätta stötta unga healthtech-bolag att nå sin fulla potential och växa på en global marknad, säger Charlotta Gummeson, vd på Sahlgrenska Science Park som är en del av HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic är en av världens största communitys för företag i e-hälsobranschen med 277 medlemsföretag som bidrar till att göra ett digitalt paradigmskifte i vården möjligt. I potten ligger lägre samhällskostnader, bättre hälsa och högre vårdkvalitet.

– E-hälsobranschen globalt är i sin linda, men Norden har ett lysande utgångsläge. Med rätt stöd kan de nordiska företagen med sina e-hälsolösningar i världsklass snabbt växa internationellt, och samtidigt befästa Norden som världsledande i den nya e-hälsobranschen, säger Marianne Larsson, projektledare för HealthTech Nordic på Innovation Skåne.

HealthTech Nordic är ett samarbete mellan sju innovationsaktörer: Innovation Skåne, Invest in Skåne, Sahlgrenska Science Park och SmiLe Incubator i Sverige samt COBIS, Health Tech Hub Copenhagen, och Norway Health Tech.

Fakta om projektet

Mål: 1 000 nya e-hälsojobb i Öresund-Kattegatt-Skagerack-regionen

Tidsperiod: 1 januari 2020 – 30 september 2022

Budget: 62 MSEK

HealthTech Nordic finansieras delvis av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden. Mer information om HealthTech Nordic.