Har ni komplexa utmaningar som kräver hållbara lösningar?

7 mars, 2017

Vi har kompetensförstärkningen för ökad konkurrenskraft! Black Dot ger nu i samverkan med Sahlgrenska Science Park ert företag möjlighet att tillsammans med ett tvärvetenskapligt studentteam identifiera och implementera hållbara lösningar på era komplexa utmaningar.

Allt ifrån cirka 50 timmars teaminsats av studenter upp till sex månaders implementering tillsammans med er och med stöd av innovationsaktörer är möjligt – kostnadsfritt och med stort engagemang!

Ta chansen att låta studenter från lärosäten i hela VGR rama in en lösning som inkluderar vilket problem man löser, för vem, hur man löser det, vilken eventuell affärsmodell som bör användas och vad som behövs för att genomföra lösningen. Hör av dig till oss så bokar vi en konsultation för att identifiera vägen framåt!

Som en del av ett nytt projekt finansierat av Göteborgs Universitet, Högskolan Väst, Tillväxtverket och EU arbetar den ideella organisationen Black Dot med att utveckla och skapa förutsättningar för studenter att arbeta med utmaningar i privat, offentlig och idéburen sektor och därigenom brygga den klyfta som finns mellan akademin och de tre sektorerna. I syfte att skapa ökad konkurrenskraft för life science-företag deltar Sahlgrenska Science Park i företagsträffar, planering och med stöd under implementeringsfasen.

När?

Den första företagsträffen äger rum i Göteborg den 3 maj 2017. Detta är ett förutsättningslöst möte, så ta chansen att ta reda på mer och ställ dina frågor!

Vad ingår i erbjudandet?

  • Konsultation hos företag – Identifiera och formulera potentiell utmaning (2 timmar)
  • Professionell rekrytering av studenter från hela Västra Götalandsregionen
  • Matchning av studenter till multidisciplinära innovativa team
  • Ett team av studenter som ramar in en hållbar lösning (50 timmar)
  • Möjlighet till ytterligare 6 månader kollaboration med ert team av studenter med skräddarsytt stöd för era studenter att tillsammans med er implementera lösningen

Hur?

Black Dot identifierar och formulerar företagets utmaning för att ett multidisciplinärt team av studenter med olika utbildningsbakgrunder ska kunna arbeta utifrån en utvecklad innovationsprocess. Den erbjuder studenter struktur (vägledning, nätverk och feedback), anpassad utifrån utmaningens karaktär.

Inledningsvis spenderar studenterna en helg med att rama in en hållbar lösning på just er utmaning, för att sedan gemensamt med er besluta om ni tillsammans vill gå vidare och under följande sex månader arbeta för att implementera lösningen med strukturellt stöd av innovationssystemet.

Vad förväntas av ert företag?

Ert företag arbetar med någon typ av utveckling och utmaningen är tydligt kopplad till denna verksamhet. Alternativt vill ni utforska en ny affärsmöjlighet. Vi förväntar oss att ni kan delta vid angivna tillfällen i enlighet med vår process för att säkerställa kvalitéten i arbetet.

Ni förväntas också kunna erbjuda studenterna i ert team goda förutsättningar till att kollaborativt arbeta med implementering av lösningen. Om detta resulterar i kontorsplats, praktikplats, anställning eller annan typ av samarbete är givetvis upp till er och era studenter att bestämma.

För mer information

Kontakta Åsa Lindström, projektledare, Sahlgrenska Science Park, via telefon 070-734 99 76 eller e-post asa.lindstrom@sahlgrenskasciencepark.se alternativt Black Dot via e-post Contact@blackdot.xyz.

Läs mer om Black Dot här  

Arbetet som Sahlgrenska Science Park lägger ner genomförs i samarbete med Business Region Göteborg inom ramen för Catalyser som finansieras av EU och Västra Götalandsregionen. Läs mer här  
catalyserny