Här är finalisterna i eHealth Award 2018

18 april, 2018

31 företag deltog i eHealth Award. Tre finalister tävlar nu om första platsen. De tävlande levererar innovativa lösningar mot antibiotikaresistens, patientplaner som engagerar patienter i sin egen vård och en lösning för beroendevård. Här är de tre finalisterna.

För andra året genomförde Sahlgrenska Science Park, Vitalis, HealthTech Nordic och Cerner Sverige initiativet eHealth Award – en utmärkelse i linje med regeringens och SKL’s “Vision e-hälsa 2025”. Målet är att uppmärksamma alla de fantastiska digitala innovationer inom hälsa som finns i Sverige idag, eftersom de kan bidra till mer effektiva och säkra vårdprocesser samt mer engagerade patienter

–  Att så många bolag anmält sig till eHealth Award är mycket glädjande och visar att innovationsgraden inom digital hälsa och vård är hög. Nya innovativa lösningar spelar en väsentlig roll för att vi ska uppnå Vision e-hälsa 2025. För oss på eHälsomyndigheten är det viktigt att skapa goda förutsättningar för att nya lösningar ska kunna komma i bruk,” säger Niklas Eklöf, jurymedlem och tf. chef för enheten strategi och samordning på eHälsomyndigheten.

Juryn har valt ut tre finalister och vinnaren utses under invigningen av Vitalis konferensen den 24 april. Priset delas ut av socialminister Annika Strandhäll.

Säkrare och bättre vård
Gemensamt för de tre finalisterna är att de sätter kvaliteten på behandlingen och patienten i fokus. Deras lösningar bidrar till att göra behandlingen bättre och säkrare samt effektivisera vardagen för kliniker och vårdpersonal. Bolagen jobbar för att lösa omfattande globala problem och har därmed stor marknadspotential.

–  De anmälda bolagen visar den växande vågen av innovationer som bidrar till att göra vård och omsorg säkrare, situationsanpassad och effektivare, samtidigt som de gör livet tryggare för individen – sjuka, anhöriga, sjukvårds- och omsorgspersonal och många andra. Gemensamt för finalisterna är att de har innovativa lösningar riktade mot stora globala utmaningar för hälsa- och sjukvård, har hög marknadspotential, och har patienten i centrum, säger Marianne Larsson, jurymedlem och innovationschef i Innovation Skåne.

Här är finalisterna

1928 Diagnostics
1928 Diagnostics har utvecklat en molnbaserad lösning för att diagnostisera och spåra antibiotikaresistenta bakterier. En utförlig analys av den sjukdomsalstrande bakteriens DNA görs på endast några minuter. Analysen ger en antibiotikaresistensprofil som används som underlag för behandling av patienten samt värdefull information om bakterieinfektionen är del av ett större utbrott eller inte. På så sätt kan man kartlägga hur multiresistenta bakterier breder ut sig.

Resistenta bakterier är ett av de största hoten mot mänskligheten. Ett av problemen är att det tar lång tid, ofta dagar, för sjukhusen att hitta rätt typ av antibiotika. Sätts fel sort in blir behandlingen verkningslös och i värsta fall kan patientens tillstånd förvärras. Vi gör och vill göra ännu mer skillnad i kampen mot antibiotikaresistens, med mål om att skapa stort värde inom vården och för patienterna, säger Kristina Lagerstedt, vd, 1928 Diagnostics.

FRISQ
FRISQ Care möjliggör för vården att skapa personliga vårdplaner för patienter och förenkla dokumentation och samordning – allt integrerat med vårdgivarens journalsystem. Tjänsten ger patienten möjlighet att aktivt engagera sig i sin vård via sin mobil. Patienten kan via FRISQ Care dela sina vårdplaner över flera vårdenheter och vårdgivare. Vårdteamet får på så vis omedelbar tillgång till nödvändiga uppgifter för att fatta rätt beslut om pågående behandling. FRISQ Care sparar tid för vårdteamet och hjälper vårdpersonal att fokusera på rätt åtgärder för att ge bästa möjliga vård.

Vi tror starkt på att en viktig del i att uppnå regeringens och SKL’s Vision e-hälsa 2025 ligger i att genom digitala vårdplaner låta olika vårdgivare och journalsystem samverka – med patienten i centrum och med dennes samtycke. Vi är stolta att kunna visa hur FRISQ Care kan möjliggöra detta redan idag, på ett sätt som är förenligt med gällande och kommande lagar och regleringar, såsom PDL och GDPR, säger Martin Irding, VD, FRISQ.

Kontigo Care
Kontigo Care erbjuder molnbaserade lösningar som möjliggör diagnos, behandling och efterbehandling av alkoholism och spelberoende. Artificiell intelligens och algoritmer kartlägger patientens beteende- och beroendemönster. Detta gör det möjligt för vårdgivaren att monitorera behandlingsprocessen, hitta underliggande faktorer som påverkar beroendet, förutsäga terapiföljsamhet och att upptäcka och förhindra återfall. Lösningarna möjliggör individualiserad behandling, motiverade patienter, mätbara behandlingsutfall, förbättrad livskvalitet och minskade kostnader för samhället.

– Vi accepterar inte att cirka 80 % av alla patienter som genomgår behandling vid alkoholmissbruk tar återfall, att behandlare inte har tillgång till moderna och digitala medicintekniska produkter, vilket är självklart i övrig vård, och att samhället saknar verktyg för effektiv resursallokering. Med våra AI-lösningar möjliggör vi bestående förändring och friare liv för ett stort antal människor, säger Henrik Nordlindh, vd, Kontigo Care AB