Han vill motverka ”tsunamin av livsstilssjukdomar”

24 maj, 2019

Saemundur Oddsson, SidekickHealth

Över 20 000 användare i Europa och USA får nu hjälp att bygga upp sundare vanor och förebygga livsstilssjukdomar. SidekickHealth fortsätter det viktiga arbetet och visar att ett litet, svenskt företag kan lyckas lösa stora hälsoutmaningar, med värdefullt stöd av Sahlgrenska Science Park och det nordiska programmet inom healthtech. Bolaget står nu inför en betydande internationell tillväxt.

Nyttan står i centrum. Läkaren Saemundur Oddson och forskarkollegan Tryggvi Thorgeirsson startade upp företaget 2013, mot bakgrund av att patienter med risk för hjärt-kärlsjukdom sällan klarade att ändra sina (o)vanor. Bolaget kom in i Accelerator @Sahlgrenska SP år 2014 och redan samma höst väcktes ett stort intresse från omvärlden, då SidekickHealth presenterade sitt första ”gamification-koncept” på Sahlgrenska Science Parks event Park Annual.

Innovation som motiverar

Framgångskonceptet med den interaktiva mobillösningen är att det ser ut som ett spel men under ytan är det kodat för viktiga beteendeförändringar, såsom att öka motionen eller återhämtningen, hålla vikten och äta hälsosamt. En studie som genomförts på Harvard visar till exempel att 9 av 10 minskar intaget av sötsaker. En win-win på många sätt. Utvecklingen fortsatte i nära dialog med användare.

I Sverige vill fler och fler arbetsgivare ta ett aktivt hälsoansvar.

Vi vet att vårt fokus bör vara att stödja arbetsgivare

Saemundur Oddsson, SidekickHealth

– Ett högt sockerintag är exempelvis direkt kopplat till stress och leder till kostsam men i många fall förebyggbar livsstilssjukdom, så vi vet att vårt fokus bör vara att stödja arbetsgivare.

– Det är hög tid att försöka bromsa utvecklingen, annars kommer en tsunami av livsstilssjukdomar, menar Saemundur Oddsson.

Företaget har i dag verksamhet i Göteborg, på Island, i Storbritannien och i USA.

Finansieringsrådgivning avgörande

Stödet från Sahlgrenska Science Park handlade initialt mycket om affärsmodellen och strategiskt stöd i avtalsdiskussioner, nu är fokus mer på finansieringsstrategi och relationer med investerare. Bolaget står nu inför en betydande internationell tillväxt, varför ytterligare kapital, kompetens och nätverk behövs. Sahlgrenska Science Park agerar finansiell rådgivare. SidekickHealth säkrade ytterligare finansiering under år 2018 och kommer att förbereda för en Serie A-runda mot slutet av 2019.

Systemet har tagits fram av ett tvärvetenskapligt team (av bl a läkare, psykologer, ingenjörer och spelspecialister), i samarbete med personer från Harvard University och MIT Media Lab med flera. Efter att ha presenterat resultat från en randomiserad studie på ADA (American Diabetes Association) 2017 bidrar Sidekick Health nu till att effektivisera den livsstilsutbildning och coaching som erbjuds genom ett nytt, rikstäckande program för diabetesprevention i USA.

Peppas till att ändra vanor

– Genom beteendeforskning vet vi att många triggas av uppgifter som ger poäng och belöningar, i form av uppmuntran och möjlighet att stödja välgörande ändamål”, säger Saemundur Oddsson. Ju mer man förbättrar sin hälsa i spelet, desto mer rent vatten skänks exempelvis till behövande barn i Afrika, via Unicef.

SidekickHealth är ett av de västsvenska bolagen i HealthTech Nordic och finns med på Norrsken Foundations nya lista över 100 startups med impact som världen bättre. 

Fakta: HealthTech Nordic är ett av de största eHälsonätverken i världen. Det är ett nordiskt samverkansprojekt med målet att accelerera startups från idé till internationell marknad.
HealthTech Nordic samlar 230 nordiska uppstartsbolag och antalet medlemsbolag ökar kontinuerligt. Projektets primära mål är att skapa 700 nya arbetstillfällen i regionen Öresund-Kattegatt-Skagerack genom att bidra till att de nya företagen kan växa och snabbt etablera sig internationellt. Projektet arbetar efter en helt ny nordisk modell där bolagens gemensamma attraktionskraft bidrar till att skapa intresse från investerare och köpare, inte minst internationellt.
HealthTech Nordic drivs av Innovation Skåne, Sahlgrenska Science Park, Smile Incubator och Invest in Skåne i Sverige samt Cobis i Danmark och Norway HealthTech. Projektet är delvis finansierat av Interreg-Öresund-Kattegat-Skagerrak, europeiska regionala utvecklingsfonden. Läs mer om HealthTech Nordic.
Foto: Wesley Overklift 

Carl-Peter Mattsson
Affärsrådgivare med ansvar för investerarrelationer och kapitalförsörjningsfrågor
+46 708 699 354