Hälsoekonomi i fokus

12 februari, 2010

Nordic Health Economic Research expanderar ytterligare. Åse Björstad är nyanställd disputerad forskare.

Åse är apotekare och har sina rötter i Norge. Hon kommer att verka på nordisk bas och arbeta med att förbereda ansökningar till subventionsmyndigheter i respektive länder samt medverka vid genomförandet av hälsoekonomiska studier.

”Fokus på hälsoekonomi ökar liksom efterfrågan på våra tjänster. Idag är hälsoekonomiska studier ett krav för att kunna få ett läkemedel subventionerat, säger Ingela Björholt, VD, Nordic Health Economic Research.

Nordic Health Economic Research – som är lokaliserade hos Sahlgrenska Science Park sedan 2004 – är ett konsult- och forskningsföretag med specialistkompetens inom hälsoekonomiska utvärderingar av medicinska behandlingar.

För kontakt:
Ingela Björholt, VD

Tel +46 31 724 22 01

Mob +46 707 44 77 81

ingela.bjorholt@nordichealtheconomics.se