Ord på vägen från Stefan Bengtsson, Chalmers

25 juni, 2018

Innan vår driftiga styrelse utvecklas vidare fick vi förmånen att få några ord på vägen från Stefan Bengtsson, rektor och VD för Chalmers tekniska högskolan och styrelseledamot i Sahlgrenska Science Park 2015-2018. Läs hans intressanta feedback nedan:

– Jag har haft förmånen att få delta i styrelsearbetet inom Sahlgrenska Science Park och därmed nära följa utvecklingen i bolaget under tre år. Det har varit en fantastisk utveckling de gångna tre åren där strategierna gradvis mejslats fram och där responsen från omvärlden varit både stark och positiv. 

– Det ligger en enorm potential i gränslandet mellan medicin och teknik, t ex ger utveckling av digitala tekniker som t ex artificiell intelligens helt nya möjligheter och många tror att effekterna kommer att vara omfattande i de flesta branscher, så också inom hälso- och sjukvård. Samtidigt är arbete i gränslandet mellan medicin och teknik utmanande då det kräver fler- och tvärdisciplinära angreppssätt. Dessutom behöver akademi, näringsliv och sjukvård arbeta tätt tillsammans. Jag ser Sahlgrenska Science Park som ett otroligt viktigt verktyg för framgång i det framväxande fältet. Sahlgrenska Science Park är perfekt positionerat för att kunna ta en viktig roll som facilitator.

– Det ska bli spännande att se hur Sahlgrenska Science Park utvecklas de kommande åren som en samverkansarena! Förutsättningarna finns nu på plats och med den positiva energi som finns i Sahlgrenska Science Park finns det skäl att vara optimistisk!

Stefan Bengtsson lämnar nu över stafettpinnen i styrelsen till Ivan Mijakovic, Styrkeområdesledare för Livsvetenskaper och teknik, Chalmers.

Nu står det också klart att Chalmers öppnar Centre for Artifical Intelligence i januari 2019 – en satsning som ska höja forskning, utbildning och innovation inom AI.