Ragnar Lindblad om AI-utmaningen

27 mars, 2018

Hallå där, Ragnar Lindblad, en av de 100 viktigaste inom MedTech-världen 2018 och intresserad av artificiell intelligens. Vad tycker du om den första kartläggningen av AI-företag i Västsverige?

Det är en intressant bild som visar  vilken bredd och kraft som finns i regionen. Jag tror att vi har mycket att lära av varandra, mellan branscher, samtidigt som det är viktigt att bejaka olika förutsättningar och drivkrafter. Men vården är informationsintensiv och vi måste ta hjälp av tekniken för att utveckla ny kunskap och tillgängliggöra den befintliga.

Du är läkare, entreprenör och nu ansvarig för digitaliseringen i Västra Götalandsregionen.

Vad är er viktigaste utmaning nu (som du ser det)?

Utmaningen är att digitaliseringen av vården handlar om helt nya förutsättningar vad gäller individens egen förmåga att hantera sin hälsa och sjukdom. Det förändrar vårdens roll och förutsättningar på ett sätt som vi måste få acceptans för på alla nivåer. Alla vill vara med och förändra, men är vi villiga? På riktigt?

Ragnar Lindblad återfinns som nr 52 på MedTech Magazines maktlista 2018. Läs mer här