3 frågor till Matti Ahlqvist, AstraZeneca

24 september, 2018

Hallå där Matti Ahlqvist, Site Director, AstraZeneca Gothenburg, som medverkar på Park Annual den 27/9. Hur kan vi samverka för att stärka regionens konkurrenskraft inom life science?

– Att regionens konkurrenskraft inom life science ska stärkas betyder för mig att det som finns här är unikt och ger ett värde som inte finns på andra håll. AstraZeneca lägger årligen cirka 45 miljarder kronor i FoU varav cirka 15 miljarder kronor kanaliseras genom AstraZeneca i Sverige. Det är unikt i sig att vi som aktör har en så omfattande forskning i regionen och jag skulle välkomna initiativ som syftar till fler gemensamma explorativa forskningssamarbeten. Jag tror att det är viktigt att man från styrande håll vågar – strategiskt och långsiktigt – bygga upp styrkeområden av världsklass som kompletterar eller tangerar våra forskningsområden och därigenom möjliggör de gemensamma målen som gör att ny innovation kan skapas. Ett forskningssystem som bygger på utlysningar och fragmentering har inte samma möjlighet att bli konkurrenskraftigt.

Vad krävs för att skapa mer innovation tillsammans?
– Dels så skulle det behöva vara mycket mer meriterande att som akademiker arbeta med företagssamarbeten och incitamenten för delade tjänster. Rörlighet mellan organisationerna skulle också behöva öka. Sen tror jag att vi som region skulle behöva skapa specifika styrkeområden där många aktörer drar åt samma håll. Att arbeta med life science-tillämpningar inom AI, att öppna upp register och patientjournaler för forskning och förbättra förutsättningarna för uppföljning kan vara sådana initiativ. Jag skulle mycket gärna se att sjukvården i vår region hade ett enkelt, snabbt och obyråkratiskt sätt för företag att samskapa innovation i en öppen kontext med patienter, vårdgivare och företag från olika industrisektorer. Om det dessutom kompletterades med fysisk närhet och att man tillsammans arbetade på kunskapsdelning skulle det verkligen kunna bli unikt.

Ni medverkar på Park Annual i år. Vad hoppas ni få ut av dagen?
– Jag vill så frön för dessa idéer hos andra aktörer, knyta kontakter och bjuda in för synpunkter för hur vi också kan bli bättre. Jag vill helt enkelt att Göteborg blir den absolut bästa tänkbara plats i världen att bedriva läkemedelsforskning på!

Intervju: Lizelotte Edvinsson