Håll utkik efter pengar att söka för Life Science projekt

28 oktober, 2016

Sahlgrenska Science Park är västsvensk koordinator för det nationella Vinnova-programmet Swelife. Regional kontaktperson är Göran Leonardsson, telefon: 0706-310142.

Inom kort finns pengar att söka från två Swelife utlysningar, varav den 1:a öppnar redan den 21 November och anordnas i samarbete med Medtech4Health (regional nod: MedTech West).

Förhandsinformation finns att läsa på Swelifes hemsida, där fullständigt utlysningsmaterial publiceras inom kort. Håll också fortsatt koll på vår hemsida – vi planerar för informationsmöten inom kort.

Om du har frågor i nuläget, kontakta Göran Leonardsson eller Henrik Mindedal (MedTech West) direkt.

swelife