GU Holdings idétävling för forskare vid Göteborgs universitet

10 augusti, 2009

Välkommen att delta i GU Holdings idétävling som riktar sig till dig som är kvinna och forskar vid Göteborgs universitet. Syftet är att främja kvinnors företagande.

Sista ansökningsdag är den 24 september 2009!

Premien: Check till ett värde av 30 000 kr i konsulttimmar!

Genom att lämna in förslag till nya idéer som kan bli kommersiellt gångbara ger vi dig möjlighet att utveckla en idé ur din forskning som löser ett allmängiltigt behov i samhället, eller som kan bli en ny produkt/tjänst på en kommersiell marknad. Målet är att stödja utveckling av innovativa idéer från din forskning för nya eller förbättrade produkter eller tjänster. På detta sätt tas ett första steg mot att göra produkterna och tjänsterna tillgängliga på marknaden och att de kan komma samhället till nytta.

GU Holding arrangerar, tillsammans med Göteborgs universitets enhet för Forsknings- och innovationsservice och Sahlgrenska Science Park, utlysningen för kvinnor som forskar vid Göteborgs universitet.

Projektet delfinansieras av Tillväxtverket som fått i uppdrag av regeringen att driva programmet ”Främja kvinnors företagande”. Syftet är att främja för kvinnors företagande och därigenom bidra till ökad sysselsättning och ekonomisk tillväxt i Sverige. Västra Götalandsregionen har fått uppdraget att samordna projektet under 2009.

Utanför utlysningen premierar vi även män som forskar vid Göteborgs universitetet med en check till ett värde av 25 000kr i konsulttimmar. Skicka in din ansökan till GU Holding. Arbetsgruppen väljer därefter ut den idé som bedöms ha kommersiell potential eller potential för allmännytta i samhället.

För mer information: www.holding.gu.se
Kontakt: Isabel Fernandes, tel: 031-786 5158
e-post: isabel.fernandes@holding.gu.se