GraftCraft i Göteborg AB – Lilla y

18 maj, 2009

Företaget GraftCraft i Göteborg AB är ett Göteborgsbaserat företag som utvecklar nya tekniker för vaskulära kärl.

En av grundarna, Erney Mattsson, säger följande om Lilla y:

”Vårt kärlträd har förgreningar där varje sidogren har en optimal balans mellan avgångsvinkel, diameter och blodflöde. De förbindelser som vi människor opererar in i form av bypass har inte denna balans. Detta leder till sämre blodflöden i form av t.ex: turbulens och låga skjuvspänningar. Dessa flöden stimulerar till bildning av ärrvävnad som förtränger det insatta ”röret”. Ungefär 30 % av alla bypass slutar fungera inom det första året.”

Lilla y AB, under ledning av Erney Mattsson och Torbjörn Lundh, har utvecklat ett nytt kärlgraft, som har den balans mellan avgångsvinklar, diametrar och flöden som finns i naturen. De blodflöden som stimulerar till bildning av ärrvävnad uppstår inte med detta konstgjorda blodkärl. Produkten har fått svenskt patent och ansökan är även inlämnad till den globala patentmyndigheten PCT samt USA. Slutgiltigt svar kommer från PCT under sommaren och uppfinnarna ser med tillförsikt fram emot detta sedan kommentarerna från myndigheten varit lätta att besvara.

GraftCraft AB är ett företag kopplat till Sahlgrenska Science Park. För ytterligare information kontakta Erney Mattsson Associates Professor in medicine or Torbjörn Lundh Associates Professor in mathematics, www.graftcraft.com