Göteborg i topp när 28 projekt får innovationsstöd

2 juni, 2017

Smittspårning i realtid av resistenta bakterier och virtuell vävnadsprovtagning genom magnetröntgen. De är två av 28 svenska innovationsprojekt inom life science som nu stöttas med upp till 1 miljon kronor vardera i innovationsprogrammen Swelifes och Medtech4Healths första gemensamma utlysning.

Samtliga projekt ska utveckla produkter och tjänster för bättre hälsa och har parter från minst två av sektorerna akademi, industri och hälso- och sjukvård. Vinnarna finns i storstadsregionerna och på universitetsorter, där Göteborgsområdet utmärker sig med 11 av de 28 projekt som delar på utlysningens 23 miljoner kronor.

Medfinansiering lockade fler

– Det kan vara ett resultat av att projekt hemmahörande i Västra Götalandsregionen kunnat söka extra medfinansiering från sin region. Vanligtvis ska projekten själva bidra med lika mycket finansiering som de får av utlysningen, men genom erbjudandet från VGR sänks det kravet. Vi arbetar för att fler regioner ska erbjuda möjlighet till medfinansiering framöver, säger Åsa Wallin, projektledare på Swelife.

144 projekt inom läkemedel, diagnostik, medicinteknik och e-hälsa hade ansökt om finansiering när utlysningen ”Projekt för bättre hälsa” stängde i januari. Det stod snart klart att startfältet höll mycket hög kvalitet och för att kunna stötta så många som möjligt beslöt Swelife att öka sin del i utlysningen till 18 miljoner kronor.

Stort intresse för coachning

Under maj månad har 32 finalister intervjuats men också fått affärsutvecklande coachning enligt Swelifes så kallade Hands-on-modell, en insats som kompletterar det finansiella stödet. Sahlgrenska Science Park är västsvensk koordinator för Swelife. Läs mer på swelife.se

Foto: Emma Krantz