Göteborg framtidens life science-arena

23 januari, 2018

Senaste numret av Nordic Life Science innehåller ett mycket intressant reportage om life science-klustret i Västsverige, med rubriken Gothenburg aims to become a life science arena of the future.

Vår VD, Charlotta Gummeson är intervjuad och reportaget har både ett spännande framtidsfokus och lyfter fram det vi arbetar med idag, utifrån ett quadruple helix-perspektiv – samverkan mellan industrin, akademin, hälso-och sjukvård och samhället – liksom hög innovationskapacitet.

Läs mer http://nordiclifescience.org/life-science-arena-future/

På bilden: Sahlgrenska Life – illustration av Arkitema Architects