Göteborg & Co satsar på Park Annual

2 september, 2010

Intresset för Park Annual fortsätter att öka. Nu har Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co beslutat att ge ett ekonomiskt bidrag till Sahlgrenska Science Park i syfte att ytterligare utveckla detta årliga Life Science-event.

– ”Park Annual betyder mycket för näringslivet inom Life Science-området och därmed även för regjonen. Stödet från Göteborg & Co är glädjande och ger oss möjlighet att ytterligare kunna förbättra eventet”, säger Gunilla Bökmark, VD, Sahlgrenska Science Park.

Göteborg & Co stödjer bland annat projekt som stimulerar utvecklingen av ett konkurrenskraftigt näringsliv och utvecklar Göteborg till en konkurrenskraftig kunskapsstad. Det övergripande målet med Näringslivsgruppen är att bidra till att utveckla Göteborg till en av Europas mest attraktiva storstadsregioner. Affärsidén är att vara en plattform för samverkan mellan näringsliv, organisationer, kommuner samt universitet och högskola, för att stärka och utveckla Göteborgs konkurrenskraft.

I Näringslivsgruppen ingår ett tjugotal större företag, Göteborgs Stad, Göteborgsregionens Kommunalförbund, Business Region Göteborg, Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Läs mer här Göteborg & Co