Go Life belyser utmaningar för framtidens ortopedi

9 december, 2015

Hur gamla och unga vill vi bli? Idag tror forskare att den första 200-åringen är född. I takt med att vi lever längre och längre ställs helt nya krav på vården. Under Go Life in Future Orthopaedics i Göteborg den 10-12 december är bland annat föryngring på agendan.

Brittiska forskare har lyckats bromsa åldrandet på möss och dessutom fått dem att föryngras. 3D-skrivare för organ och kroppsvävnad är utvecklade och verifiering av tekniken pågår nu på Chalmers. Framtiden är redan här, vi kan i princip byta ut våra utslitna kroppsdelar mot nya.

”Föryngring är ett av de kittlande ämnen som berörs under Go Life-kongressen”, säger professor Mats Brittberg, ordförande för den lokala organisationskommittén. ”Hur unga vill vi bli om vi kan välja? Vad är etiskt? Vad är rättvist mot människor i olika generationer?”

Den amerikanska professorn Johnny Huard talar den 11 december om nya möjligheter och utmaningar inom plastikkirurgi. Tidig forskning visar att stamceller kan påskynda läkningen och även verka föryngrande. Framtidens melodi? ”Mötet diskuterar såväl nya rön som hur vi bäst ska kunna behandla patienter inom ortopedi, kopplat till etik och politik, förordningar och kostnader etcetera”, berättar Mats Brittberg.

Inom idrottsmedicin är det idag viktigt att ligga steget före. Aktiva ställer höga krav på allt ifrån förnyade ledband till snabbare rörlighet – en lång rehab skulle däremot äventyra i karriären. Ortopeder, sjukgymnaster och sjuksköterskor möter dagligen nya behov från mer eller mindre ”krävande” patienter. Vad är rimligt? Diskussionen fortsätter under Go Life-mötet.

Under lördag fm är rubriken: Tissue engineering: Money, politics and ethics and what is the patient deal? För mer information, se golife2015.se eller kontakta professor Mats Brittberg, ordförande för den lokala organisationskommittén, via e-post mats.brittberg@telia.com.