Getica vill växa i Göteborg

4 juni, 2015

Företaget har idag tre personer som arbetar med forskning och utveckling på Sahlgrenska Science Park. Och söker nu ytterligare en biokemist till Göteborg inom ett växande, spännande område.

Med en ökande försäljning internationellt och en ISO-certifiering i sikte satsar Getica AB nu på tillväxt. Idag har företaget världens största äggantikroppsproduktion i Mellerud och äggantikroppar och antigener har ett brett användningsområde, exempelvis inom diagnostik.

”Antikroppar kan binda på många olika sätt till ett protein. Äggantikroppar ger en stark bindning till fler epitoper, vilket ger ett bredare användningsområde. Om man till exempel har ett visst antigen i sitt blod bör ett laboratorietest kunna visa samma värden fastän vi är olika som personer. Där är en av fördelarna med vårt äggextrakt”, förklarade Camilla Fant, forsknings- och utvecklingsansvarig på Getica, i samband med presentationen under Park Annual 14. I tidig forskning finns det samtidigt alltid utmaningar. Kompetensen är företagets viktigaste resurs.

Getica har idag kunder även i Norge, Kina och Skottland. Försäljningen ökar stadigt. Verksamheten utvecklas nu mot en specialisering på utveckling och produktion av biomolekyler samt konjugat av biomolekyler. Vill du veta mer? Se Tjänstebeskrivning Biokemist-Getica