Genteknik under Vetenskapsfestivalen

12 april, 2016

Har du ärftlig resistens mot vinterkräksjuka? Hur mycket Neandertalare är du? Gentester är ett starkt växande område. Under Vetenskapsfestivalen tar analysföretaget Life Genomics upp viktiga frågor kring genteknikens betydelse för människans utveckling och håller Öppet laboratorium för allmänheten.

”Dagens genteknik innebär att vi redan imorgon står inför en av de största förändringarna under människans utveckling”, säger Mikael Kubista, VD och tidigare professor i molekylär bioteknik vid Chalmers.

Under festivalen öppnar Life Genomics upp sitt laboratorium för allmänheten för att dela med sig av hur genetiska analyser går till. Besökarna kommer att få möjlighet att gentesta sig för att se om det finns ett ärftligt skydd mot vinterkräksjukan. Öppet hus: På Life Genomics AB Adress: Odinsgatan 28 Onsdag den 13:e april kl. 15:00-18:00 Torsdag den 14:e april kl. 15:00-18:00 Söndag den 17:e april kl. 11:00-14:00

Vetenskapsfestivalen

Föreläsning: Från Neandertalmänniskan till den designade Babyn Adress: Nordstadstorget | Nordstan scen

Lördag den 16:e april kl. 13:00-13:40

Debatt/samtal: Kloning och genmanipulation – när tekniken tänjer gränserna för vad som är möjligt Adress: Göteborgs universitet, Västra Hamngatan 25, Pedagogen , Hus A, Kjell Härnqvistsalan

Lördag den 16:e april kl. 15:30-16:30

Öppet hus: På Life Genomics AB Adress: Odinsgatan 28 | Life Genomics

Onsdag den 13:e april kl. 15:00-18:00 Torsdag den 14:e april kl. 15:00-18:00 Söndag den 17:e april kl. 11:00-14:00

Life Genomics utvecklas snabbt inom området genanalys. Idag erbjuds icke-invasivt fostertestning, s.k. NIPT, via mödravårdscentralerna, och genbaserat hälsotest, s.k. Nutritest, via Lifebutikerna. Nyligen gick investmentbolaget Bure Growth in med utvecklingskapital. Life Genomics DNA-analyser grundas på 25 års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och hos moderbolaget TATAA Biocenter, som startade sin verksamhet på Sahlgrenska Science Park.

 

För mer information, v g konkakta Didrik Rosén, försäljnings- och marknadschef, mobil 070-585 70 02, -e-post didrik.rosen@lifegenomics.se eller Mikael Kubista. VD för Life Genomics, mobil 073-392 81 68, e.post mikael.kubista@lifegenomics.se