Genombrott för stentutveckling från Göteborg

18 mars, 2014

En ny studie visar att ett Unravelling stent smidigt kan repas upp och dras ut igen efter att ha stabiliserat upp ett utvidgat blodkärl. En kombination av smart textil och ny teknik med målet att förhindra ärrbildning i förträngda kärl har därmed nått en viktig milstolpe. Norsk TV var på plats vid det allra första in vivo-försöket och resultatet var mycket lyckat. Idén till innovationen är utvecklad i Göteborg och GraftCraft började sin bana i Sahlgrenska Science Parks inkubator. Den pågående studien genomförs med stöd av BIO-X i Västra Götalandsregionen.

”Resultatet är ett stort genombrott för vårt projekt. Detta är det första stentet i världen som ser ut att kunna tas bort från kroppen och minska risken för komplikationer. Metalltråden ger rätt form och styrka och studien visar nu att sticktekniken gör att stenten kan dras ut som en tråd” säger professor Erney Mattsson. Idag är han verksam vid St Olavs Hospital i Trondheim efter en gedigen bakgrund inom Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sedan länge har han ett starkt samarbete med professor Torbjörn Lundh, forskare vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Tillsammans har de grundat GraftCraft. Idén till innovationen är alltså från Göteborg och prototypen är utvecklad i samarbete med Textilhögskolan i Borås.

Medicinska stentar används idag inom olika behandlingsområden, exempelvis vid utvidgning av kranskärl då man både behöver vidga blodkärlet och hålla det i rätt form. Nackdelen med befintlig teknik är att stenten efter att ha fullgjort sin uppgift lämnas kvar i kroppen livet ut med risk för komplikationer. Kroppen reagerar genom att bilda ärrvävnad. ”Ungefär en tredjedel av de som blivit opererade för förträngda blodkärl får så stora problem med ärrvävnad att de återigen har tilltäppta kärl inom ett år” enligt professor Erney Mattsson som har lång erfarenhet inom kärlkirurgi.

Projektet Unravelling stent är nu mycket nära en lösning på problemet. En in vivo-studie som ska studera stentens funktion och påverkan på kärlväggen i jämförelse med en referensstent genomförs nu med stöd av BIO-X i Västra Götalandsregionen. Resultatet är mycket betydelsefullt inom det kardiovaskulära och metabola sjukdomsområdet men också lovande inom andra områden. Några biverkningar förväntas inte och metoden har stor potential att påverka framtida behandling. Det märks att Erney Mattssons forskarhjärta slår extra starkt för möjligheten att kunna visa att behandlingen framöver skulle kunna hjälpa väldigt många människor runtom i världen.

Norsk TV var på plats vid det allra första försöket som gav ett mycket positivt resultat. Se filmklippet från NRK1

För mer information, v g se www.graftcraft.com