Fusion med fokus på sällsynta sjukdomar

19 november, 2013

Nu står det klart att det irländska läkemedelsföretaget Shire köper ViroPharma Inc. Samgåendet sätter fokus på sällsynta sjukdomar där det finns medicinska behov. ViroPharma är specialiserade på att ta fram läkemedel för behandling av ovanliga sjukdomar, vilket också är en del av Shires verksamhet.

När ViroPharma Inc. 2011 investerade i den svenska innovationen Plenadren, en behandling mot binjurebarkssvikt där idén kommer från Göteborg, valde det amerikanska bolaget att satsa på nordisk verksamhet. Regionkontoret placerades på Sahlgrenska Science Park och utvecklingen har varit mycket positiv inom flera viktiga områden.

Utöver marknadsintroduktion av Duocort Pharmas tidigare preparat har ViroPharma Sweden AB exempelvis lanserat en efterlängtad behandling vid epilepsi hos barn under 2013. ViroPharmas läkemedel Cinryze som används vid den ovanliga inflammatoriska sjukdomen ärftligt angioödem är idag marknadsledande. Även Shire har en behandling inom detta område. Fusionen förväntas ge viktiga synergieffekter framöver.

För mer information, v g se http://ir.viropharma.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=806022