Framtidens vård i fokus

9 november, 2017

Under konferensen Hälsa och IT i Skövde lyftes nyligen hur forskning kan nyttiggöras. Den stora floran av IT-lösningar som ska stötta vård och omsorg, hälsa, individ- och familjeomsorg är en utmaning för samhället. Långsiktig hållbarhet är viktigt.

– Vi har talat om individens och patientens behov och att detta ska styra insatserna framöver! En väldigt bra och inspirerande dag, proffsigt modererad av Åsa Björk från Gothia Science Park, säger Åsa Lindström, projektledare på Sahlgrenska Science Park.

Viktiga för dagens konferens med framtidens vård i fokus var, förutom föreläsare och deltagare, Charlotte Josefsson och Maria Browall från Högskolan i Skövde som ”roddade” eventet.

Hälsa och IT arrangerades av Högskolan i Skövde i samarbete med Gothia Science Park, Sahlgrenska Science Park, Innovationsplattformen, Chalmers Innovationskontor, Almi och Skaraborgs Kommunalförbund. Läs mer här.

Text: Annika Åkervall. Foto: Åsa Lindström. På bilden syns Charlotte Josefsson och Maria Browall.