Framtidens strokevård i fokus

26 maj, 2016

Var 17:e minut får någon i Sverige stroke. För dem som drabbas är vägen tillbaka i regel lång och mödosam. Men cirka 50 % klarar sig idag med mindre skador jämfört med hur det var för trettio år sen. Utvecklingen går framåt och kunskapen ökar. AKUT-testet är definitivt värt att lägga på minnet!

I samband med internationella strokedagen i maj anordnade Västra Götalandsregionen en utvecklingsdag, där regionens strokeenheter och prehospitala team deltog. Bland annat diskuterades att personalen på 1177 måste vara mycket pålästa och omhändertagande, inte minst när det gäller strokesymtom. Det är oftast dit patienter ringer när de är osäkra och det gäller att få strokepatienter att omgående ringa 112.

Vid misstanke om stroke, gör AKUT-testet: Ansikte (hänger mungipan när du ler, ring 112), Kroppsdel (håll upp armarna, att ena armen faller är en varningssignal), Uttalet (sluddrar du?), Tiden (Vänta inte!). Ring ambulans direkt vid misstanke om stroke, dvs vid ett eller flera av AKUT-testets symtom. För varje minut som hjärnan inte får syre (på grund av propp i ett blodkärl) dör två miljoner hjärnceller.

I framtiden hoppas forskare kunna upptäcka risken för stroke tidigt och helst även kunna förebygga sjukdomen.