Framtidens intubationsträning är här

13 mars, 2015

Medicinteknikföretaget Mittep, som coachas av Sahlgrenska Science Park, har nu genomfört sin första försäljning. Det handlar såklart om Anestetix, ett banbytande redskap för interaktiv intuberingsträning, som nu återfinns på Göteborgs universitets kliniska träningscenter.

Att kunna intubera snabbt och säkert är oerhört viktigt inom vården. Inom anestesi- och akutsjukvård intuberar man ofta, med olika förutsättningar att kunna frigöra patientens luftvägar. Att upprätthålla en hög kunskapsnivå är därför A och O. På Göteborgs universitets kliniska träningscenter utbildas läkare, sjuksköterskor och specialistsköterskor och där ligger man nu steget före när det gäller intubationsträning med modern teknik. Phillip Mittermaier som utvecklat Anestetix-simulatorn är själv anestesiläkare och verksam vid Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus i Göteborg, tillika VD för Mittep.

”Att kunna träna i lugn och ro på exempelvis svåra luftvägar eller barnintubation är en stor fördel. Simulatorn är programmerad med olika scenarion av varierande svårighetsgrad och speglar verkliga förhållanden. Det är insidan som räknas”, säger Philipp Mittermaier. Han har fått många positiva kommentarer om den verklighetstrogna insidan på den 3D-utskrivna intubationsdockan som kopplas till en dator eller motsvarande för successiv feedback kring utförandet. Framtiden är redan här!

För mer information, v g kontakta Philipp Mittermaier, VD för Mittep, via telefon 031-753 75 55 eller e-post philipp@mittep.net.

Frontal_150307