Fortfarande ovanligt med AI i vården

6 november, 2019

Det är fortfarande ovanligt att artificiell intelligens (AI) används inom svensk hälso- och sjukvård. Socialstyrelsen har bara hittat totalt 59 tillämpningar i en ny kartläggning, trots de senaste åren stora fokus på AI. Men det pågår mycket forskning.

Bildanalys och patienttillsyn i hemmet är två områden där AI-tillämpningar kommit längst. Det framgår av den enkät- och intervjubaserade undersökning som Socialstyrelsen nu redovisar i en rapport till regeringen.

Ytterligare drygt 100 tillämpningar planeras att införas under de närmaste åren, och ett stort antal forskningsprojekt pågår, enligt rapporten.

Verktyg för att till exempel analysera röntgenbilder, ultraljud och mammografi tillhör det område som det forskas mest på.

– Flera sådana applikationer förväntas inom en snar framtid. Bland annat är stöd för att tolka bilder av hudförändringar på gång, säger Socialstyrelsens utredare Dick Lindberg.

Stockholm, Västra Götaland, Skåne och Östergötland är de regioner som har flest AI-baserade stöd för hälso- och sjukvården, enligt kartläggningen som också visar att vårdkvaliteten kan förbättras med AI-stöd.

En anledning är att maskinen antas vara mer robust när den gör jobbet – jämfört med de mer varierande prestationerna från människor med samma uppgifter.

– AI-stöden kommer att förändra arbetet för vårdpersonalen men kommer inte utgöra ett substitut för personalens insatser, säger Dick Lindberg.

Men det finns också ett resonemang om etiska aspekter på teknikens intåg i vården. Då handlar det mycket om hur patientdata kan användas.

De etiska och flervetenskapliga aspekterna på AI i vården belyses i Sahlgrenska Science Parks rapport The Futute of Health.

I rapporten till regeringen lägger Socialstyrelsen flera förslag till indikatorer för att kunna följa upp digital vård utifrån kvalitet och säkerhet. En sådan indikator är hur befolkningens förtroende för vården utvecklas.