Första Insplorion Acoulyte till USA

27 januari, 2017

Insplorion på Sahlgrenska Science Park verkar gå som tåget. Nanoteknikbolaget har nyligen genomfört den första försäljningen av sitt nya instrument till University of Wisconsin i USA. En viktig referenskund! 

”Vi visade Insplorion Acoulyte för professor Joel Pedersens laboratorium i början av december och efter en inledande demo och utbildning lämnades vi kvar instrumentet under två veckor. Provperioden var lyckad, vilket nu resulterat i denna viktiga första försäljning”, berättar Patrik Dahlqvist, VD för Insplorion.

Insplorion är glada över att det är just Pedersenlabbet på UW-Madison som får den första Acoulyte-enheten eftersom deras forskning håller riktigt hög kvalitet. Att kombinera nanoplasmonikmätning med QCM-D ger möjlighet att samtidigt mäta torr (optisk) och våt (akustisk) massa av protein- och polymerfilmer på samma yta och att skaffa information om vattenhalt och molekylär konformation. Instrumentet kan till exempel hjälpa till att förstå beteendet hos prioner i miljön och interaktionen av polymerer med modellära cellytor.

För mer information, v g kontakta Patrik Dahlqvist, VD Insplorion, via e-post patrik.dahlqvist@insplorion.com eller telefon 0723-62 32 61.