Forskarna bakom robotarmen prisas

7 juni, 2019

Protesen är förankrad direkt i benet – och styrs av ägarens tankar. Nu prisas teamet bakom innovationen som ger amputerade högre livskvalitet.

Årets Henry Wallman-pris går till ett forskningsteam bestående av Rickard Brånemark (läkare, ortoped samt MSc i Teknisk Fysik från Chalmers), Max Ortiz Catalan (ingenjör, medicintekniker) och Kerstin Hagberg (fysioterapeut).

I motiveringen sägs att gruppen visar hur ett välfungerande samarbete mellan olika specialkompetenser kan kombinera grundforskning med kirurgi, medicinteknik och kliniskt arbete för att skapa produkter och lösningar som kan komma en stor grupp patienter till nytta.  Gruppen har utvecklat en ny typ av protes för patienter med amputationer.

Den nya protesen fästs i benvävnaden i amputationsstumpen via en hudgenomföring. Protesen styrs genom att de signaler från nervsystemet som tidigare gick till den kroppsdel som nu är amputerad registreras, och protesen verkställer patientens intentioner.

Genom att gruppen i sitt arbete beaktar rehabilitering säkerställs att den innovativa lösningen når hela vägen till praktiskt nyttiggörande. I Göteborgsbolaget Integrum AB  vidareutvecklas och marknadsförs resultaten.

Metoden bakom tandimplantat

Metoden att förankra proteser direkt i ben började utvecklas i Göteborg redan på 1960-talet. Då upptäckte Rickard Brånemarks far, professor Per-Ingvar Brånemark, att titan inte stöts bort av kroppen. Metallen växer istället ihop med den omgivande benvävnaden. Metoden kom att kallas osseointegration och har gett många miljoner människor över hela världen ökad livskvalitet genom tandimplantat.

Tekniken har sedan också utvecklats för till exempel förankring av ansiktsproteser och hörselhjälpmedel direkt i skallbenet.

Fakta: Henry Wallmanpriset utdelas för andra året. Bakom priset står stiftelsen Medicin och Teknik som verkar för nyttiggörandet av medicinteknisk forskning sprungen ur samverkan mellan Chalmers och Sahlgrenska. Professor Henry Wallman var en pionjär inom medicinteknisk forskning och utveckling. En viktig del i Henry Wallmans gärning var hans filosofi och vision kring nära samverkan mellan teknisk och medicinsk expertis.