Förbättrar för barn med epilepsi

25 april, 2013

ViroPharma Inc. forsätter att hjälpa patientgrupper som lider av ovanliga sjukdomar, där behandling inte finns eller nuvarande behandling ej är tillfredsställande. Epilepsi hos barn är definitivt ett sådant område och en efterlängtad nyhet är nu på väg ut på den nordiska marknaden.

Bara i Sverige finns ungefär 10 000 barn som lider av epilepsi. Med de läkemedel som finns idag kan cirka 70 procent få kontroll på sjukdomen medan en tredjedel fortfarande har epileptiska anfall. De akuta krampanfallen kan komma plötsligt och om inte hjärnans bromsfunktion klarar av att styra bort anfallet inom fem minuter måste man ge behandling. Utanför sjukhus är man idag i stort sett begränsad till rektal behandling, vilket naturligtvis medför stora sociala svårigheter för alla berörda.

ViroPharmas nyhet är således efterlängtad. ”En epilepsibehandling som man enkelt sprutar in buckalt – i utrymmet mellan kind och gom – är en genial idé och naturligtvis mycket mer socialt accepterat. Vi förändrar livet, inte bara för patienten utan för anhöriga också”, säger Saffa Zandian, affärsområdeschef epilepsi, ViroPharma. Och han vet vad han talar om, han hade själv epilepsi under en period i tonåren.

Buccolam är det första läkemedlet i världen som har fått s k PUMA (Pedriatric Use Marketing Authorization) efter att patentet för den aktiva substansen gått ut. Den europeiska läkemedelsmyndigheten införde detta för några år sedan i syfte att uppmuntra läkemedelsföretag att anpassa produkter till barn. ViroPharma har anpassat läkemedlet genom den buckala administrationen.

Den nya produkten har förfyllda, sterila sprutor och det räcker att veta ålder på barnet, vilket redan blivit mycket uppskattat. ”Många längtar och efterfrågan är stor, både från patienter och sjukvårdspersonal” säger Saffa Zandian stolt.

Danmark är först ut, tätt följt av Norge – där kan läkemedlet inom kort förskrivas. Förhoppningsvis får unga epileptiker i Sverige och resten av Europa snart också tillgång till den nya behandlingen.

ViroPharmas regionkontor för Norden finns inom Sahlgrenska Science Park.

 

För mer information, kontakta Saffa Zandian, Key Account Manager Nordics, ViroPharma, e-post:
saffa.zandian@viropharma.com telefon 0706-711 023.