Följsamhet via ICT/eHälsa

23 mars, 2015

Det västsvenska företaget Mevia har nu beviljats verifieringsmedel från Vinnova, inom ramen för BIO-X. Finansieringen, liksom coachningen från Sahlgrenska Science Park, gäller ett forskningsprojekt med fokus på att utveckla intelligenta läkemedelsförpackningar anpassade för hemsjukvården.

”Detta är ett fantastiskt första steg! Vi tror att det finns en enorm potential och nytta för många människor och genom att utveckla en anpassad lösning kommer vi mycket närmare slutanvändarna, säger Jesper Hassel, VD för Mevia.

Intelligenta läkemedelsförpackningar kan göra det enklare att följa behandlingar och risken för att viktig medicin glöms bort minskar. Patienten skulle till exempel kunna få påminnelser via sms och anhöriga eller hemtjänsten skulle kunna se på distans när tabletten tas ur förpackningen. På så sätt kan följsamheten för viktig behandling öka.

För mer information, v g kontakta Göran Leonardsson, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park, telefon 070-631 01 42 alternativt Jesper Hassel, VD för Mevia, telefon 073-030 48 63. För mer information om BIO-X programmet, se www.bio-x.nu