FOKUS Verifiering

27 maj, 2010

Sahlgrenska Science Park har nyligen varit delaktiga i tre ansökningar till FOKUS Verifiering för tidiga medicinteknikprojekt. Nu har alla tre beviljats verifieringsmedel om 100 000 kr vardera.

Två av projekten avser hjälpmedel inom öron/näsa/halsområdet och leds av Dr Armin Bidarian, verksam vid Öronkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska.

”- Det finansiella stödet är mycket viktigt för att vi ska kunna verifiera kundbehovet och dialogen med Sahlgrenska Science Parks affärsutvecklare hjälper oss att tydliggöra de kommersiella möjligheterna och potentiella risker”, säger Armin Bidarian.

Fokus Verifiering är Vinnovas och Innovationsbrons gemensamma investeringsprogram med syftet att skapa större möjligheter för svensk forskning att nå ut till marknaden och bidra till ökad tillväxt. Verifieringsmedel är en finansieringsform avsedd för tidiga, forskningsnära faser av kommersialiseringsprocessen för att göra det möjligt för sökande, finansiärer och partners att tydligare bedöma potential och risker.

Läs mer här Fokus Verifiering