Fokus på eHälsa?!!

16 februari, 2015

Har du en idé till en eHälsoprodukt? Eller har kommit en bit på väg? Sök då till Sahlgrenska Science Parks skräddarsydda eHälsoprogram! Inbjudan riktar sig till dig som på egen hand, i team med andra eller i samarbete med universitet eller ett annat företag vill bygga upp din idé till ett livskraftigt företag.

Vill du spetsa ditt kunderbjudande och bättre förstå det regulatoriska landskapet för din lösning, till exempel hantering av data, hälsoekonomi och etiska frågeställningar? Eller testa genomförbarheten och tekniken av/rörande din lösning? Vi hjälper dig en bra bit på vägen!

Vi erbjuder bolag och projekt specifik expertis på lokal och nordisk basis, med globalt fokus. I vårt stora nätverk finns ledande aktörer och företag som erbjuder stöttning till startupbolag. Sahlgrenska Science Park är en del av Nordic Connected Health – Star track – och via oss deltar du i ett stort nordiskt kluster av entreprenörer inom eHälsa som regelbundet träffas.

Idégivare med lösningar inom eHälsa kommer både från medicinteknikområdet och, i life science sammanhang, nya tekniska sektorer. Detta leder ofta till branschöverskridande projekt och tekniker. Kontakta oss förutsättningslöst för mer information kring eHälsoprogrammet!

För mer information, v g kontakta Anders Persson via telefon: 0709-45 95 11 eller e-post anders.persson@sahlgrenskasciencepark.se

eHälsa