Fokus på e-hälsa i Göteborg

7 april, 2014

Intresset för e-hälsofrågor ökar nu mer och mer. Utvecklingen av moderna tekniska lösningar går framåt med stormsteg och en innovation kan idag ofta inrymmas i en mobiltelefon. Sahlgrenska Science Park deltar på Vitalis i samverkan med Business Region Göteborg, MedTech West och Almi.

Sahlgrenska Science Park tog för en tid sedan initiativ till ett lyckat möte om e-hälsa, där olika representanter från vården, näringslivet, akademin och regionen deltog. Ett ökat vårdbehov ihop med en mycket snabb teknisk utveckling gör att ett nära samarbete mellan olika aktörer är viktigt, både nu och framöver.

En naturlig förlängning av vår framåtriktade samverkan är deltagandet på Vitalis, Nordens ledande e-Hälsomöte, på Svenska Mässan i Göteborg den 8-10 april. ”Vi hoppas på ett stort intresse för e-hälsoområdet, både från verksamma och nya aktörer”  säger Sofia Ström, affärsrådgivare inom Sahlgrenska Science Park.

Besök gärna Sahlgrenska Science Park och våra samarbetspartners i monter B11:41 i utställningsdelen (kostnadsfritt). Läs mer om Vitalis.

För mer information, v g kontakta Sofia Ström, via e-post sofia.strom@sahlgrenskasciencepark.se eller telefon 070-713 11 50.