Flerårsavtal inom IBS-området

27 juni, 2013

Från och med den 1 juli 2013 ansvarar det etablerade läkemedelsföretaget Nordic Drugs för all försäljning och marknadsföring av Proibs – för kostbehandling av IBS (Irritable Bowel Syndrome) – i Norden. Produkten är utvecklad av tillväxtbolaget Calmino group och Sahlgrenska Science Parks nätverkskontakter har öppnat upp för affären. Calmino siktar nu på exportmarknaden och söker lämpliga licenstagare.

Sverige behöver en livskraftig life science-industri och detta är ett bra exempel på att svensk forskning som är till nytta för patienter ges goda förutsättningar att nå fler via en större aktör. En ”win-win-situation” där också den svenska exportekonomin kan stärkas framöver.

”Vi breddar vår produktportfölj inom det viktiga mag-tarmområdet och ser fram emot att fortsätta introducera Proibs i de nordiska länderna och därmed skapa nytta för många fler IBS-drabbade”, säger Anders Löfgren VD för Nordic Drugs. ”Exportmarknaden har alltid funnits med i vår vision och ett flerårigt avtal med Nordic Drugs ger oss bättre möjligheter att kunna satsa internationellt. Nu söker vi efter licenstagare i Europa och USA”, säger Tobias Kisker, VD, Calmino group.

Proibs finns idag på alla apotekskedjor i Sverige. Produkten innehåller ett unikt växtextrakt som har visat mycket positiva resultat i en dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Västsvensk forskning och utveckling gynnar nu ett svenskt läkemedelsbolag med bas i Skåne, medan Calmino i Göteborg har flera länder i Europa samt den amerikanska marknaden på framtidsagendan. Exportsatsningar leder till viktiga intäkter för Sverige.

För mer information, v g kontakta
Tobias Kisker, VD, Calmino group, tel 031-40 92 40, e-post tobias.kisker@calmino.com
Anders Löfgren, VD, Nordic Drugs, tel 040-36 66 00, e-post anders.lofgren@nordicdrugs.se

Nordic Drugs AB startade år 1995 och har huvudkontor i Limhamn i Malmö, mitt i den expansiva Öresundsregionen. Företaget har idag cirka 40 anställda på Nordenbasis. Moderbolag är Nordic Group BV Hoofddorp i Holland som har utvecklingsbolag, tillverkningsbolag och försäljningsenheter i hela Europa. Viktiga terapiområden är mage/tarm, smärta, allergi, infektion och kvinnohälsa.

Calmino group AB startade år 2002 och bedriver verksamheten på Sahlgrenska Science Park i Göteborg. Företaget har idag 3 anställda och siktar på tillväxt och internationalisering under de närmaste åren. Calmino group utvecklar väldokumenterade produkter under egna varumärken inom affärsområdena munvård, hudvård och mage/tarm samt private label-produkter inom samma affärsområden.

Text: Annika Åkervall