Få kunskap om ditt fertila fönster

16 maj, 2017

MOON lanserar nu Moon Application och MOON Salinity, en smidig mätare som mäter salthalten i saliven i kombination med temperatur. Detta är första gången som dessa två etablerade mätmetoder kombineras.

– Varje dag sänder kroppen ut information som bara väntar på att fångas upp. Vi vill göra informationen tillgänglig och överskådlig, så att varje kvinna kan bli medveten om hur den egna kroppen fungerar. Kunskap gör det möjligt att göra medvetna val, säger Peiman Khorramshahi, VD för Moon Fertility. Såväl utvecklingsarbetet som tillverkningen sker på Sahlgrenska Science Park.

Produkten kan användas som en del av morgonrutinen. Noggrannheten i analysen ökar med varje ny mätning som görs. Efter en månad eller två kommer användaren att ha lärt sig mycket mer om sin ägglossning och menstruationscykel. Appen fungerar dessutom som en personlig loggbok, vilket bland annat underlättar för alla som har en oregelbunden menstruationscykel.

Dagarna innan ägglossning är östrogenhalten i blodet som störst. När halten stiger påverkas kroppens slemhinnor och saliniteten i saliven ökar, vilket går att mäta som en sjunkande elektrisk resistans. Detta i kombination med temperatur gör, enligt MOON Fertility, att användaren kan avgöra när hon har ägglossning. Direkt i mobiltelefonen!

– Vi vill göra det möjligt för alla kvinnor att lära sig mer om sin kropp och få koll på sin ägglossning och menstruationscykel, säger Peiman Khorramshahi. – All insamlad data anonymiseras, det är viktigt. Den överförs och lagras i våra databaser med skyddsnivåer som kan jämföras med moderna banksystem. Samtidigt blir informationen lättillgänglig för användaren via mobilen.

MOON Fertility är ett av flera spännande tillväxtföretag inom digital hälsa på Sahlgrenska Science Park som också ingår i det nordiska samarbetsprogrammet Health Tech Nordic.

För mer information, v g kontakta Peiman Khorramshahi, VD för MOON Fertility, via telefon 0739-87 85 45 eller e-post peiman.khorramshahi@moonfertility.com