Everdrone vill rädda liv med drönare

24 januari, 2019

Drönare tar snabbaste vägen med nytt blod till behövande patienter. Sahlgrenska Science Park-bolaget Everdrone visar hur healthtech snabbt förändrar vården och life science.

– All monitorering och övervakning sker digitalt över mobilnätet och säkerheten är mycket hög. Vår vision är att kunna rädda liv med hjälp av autonoma drönare, säger Mats Sällström, vd för Everdrone.

Med stöd av Innovationsplattformen i Västra Götalandsregionen har företaget nu genomfört en förstudie kring nyttan med drönartransporter som ett tänkbart komplement i vården, till exempel till blodbilen som idag kör mellan Sahlgrenska Universitetssjukhusets kliniker i Mölndal, östra Göteborg och centrala Göteborg. Sahlgrenska Science Park har bistått med verifieringsmedel.

– Förstudien är mycket viktig för oss. Kort sammanfattat kan man säga att transporttiden minst kan halveras med hjälp av drönare.

– En utmaning är dock att många ser drönartransporter litegrann som science fiction, något som hör till framtiden. Men med rätt teknologi och samarbetsformer tror vi att drönare kan bli ett användbart hjälpmedel för transporter inom vårdsektorn redan inom två år, säger Mats Sällström.

”Vi är med på ett hörn och testar transporter mellan Mölndal och Sahlgrenska”, skrev Boel Mörck, områdeschef och medicinsk informationsdirektör inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nyligen på Twitter. Blod inom alla blodgrupper är emellanåt en bristvara. Och det finns många fler möjliga användningsområden som kan komma ifråga, till exempel transport av medicinsk utrustning eller läkemedel vid situationer i svårtillgängliga miljöer, förklarar hon per telefon.

– Jag ser stora möjligheter med detta och det är lätt att tänka sig framtida användningsområden, där vi har behov av att korta transporttiden. Förutsättningen är att säkerheten kan garanteras till 100 procent. Vi tycker att det är intressant att vara med i utvecklingen av digital teknik som kan vara till nytta i sjukvården, det är därför vi sträcker upp handen och är med i ett tidigt skede, säger Boel Mörck.

LÄS MER: Deras drönare ska flyga blod mellan sjukhus

Utveckling i framkant

Även om det fortfarande handlar om en utvecklingsplattform råder det ingen tvekan om att Everdrone ligger i framkant när det gäller självkörande drönare. Företaget har nyligen fått ett unikt flygtillstånd från Transportstyrelsen för sina testflygningar utom synhåll för operatören.

När Sahlgrenska Science Park deltar vid en provflygning norr om Kungälv är bland annat Räddningstjänsten också på plats. De utvärderar möjligheten att använda drönare som ”first responder”.

– Ur ett räddningstjänstperspektiv så är det mycket värt att få en ”helikoptervy” över skadeplatsen för att kunna skicka rätt sammansatt styrka och resurser. Framföralllt säkerställa adressen och framkörningsväg, säger Torbjörn Petersson, enhetschef vid Räddningstjänsten i Stor-Göteborg.

Tillsammans ser vi hur drönaren på egen hand lyfter och styr till en för dagen arrangerad olycksplats. Väl framme cirkulerar den på 50 meters höjd och skickar direkt kamerabilder till operatören. På datorskärmen framför oss visas händelseförlopp ur olika vinklar. Och registreringsnumret syns tydligt. Vi får också prova hur det känns att stå vid den simulerade olycksplatsen. Drönaren kommer nära men inte för nära. Spännande!

LÄS MER: Drönare först på olycksplats – unikt flygtillstånd för Göteborgsföretag 

Samverkan och säkerhet

Räddningstjänsten och Chalmers industriteknik deltar i ett Vinnova-projekt tillsammans med Everdrone.

– I all teknikutveckling är samverkan med slutanvändarna oerhört viktigt, så att vi utvecklar produkter för rätt behov, säger Mats Sällström.

Den tekniska utvecklingen går snabbt men säkerheten måste alltid komma i första hand.

Få branscher är så starkt säkerhetsmedvetna och reglerade som flygbranschen och det finns många utmaningar när obemannade drönare nu ska börja samsas med befintlig flygtrafik. Det är framförallt Transportstyrelsen som ansvarar för hur drönare får flyga i det fria luftutrymmet. Och Everdrone har en kontinuerlig dialog med myndigheten. Men det finns mycket mer att ta hänsyn till än flygplan, väder och vind. Just nu pågår utvecklingsarbete för att till exempel klara oförutsedda händelser såsom tekniska fel eller att imma täcker drönarens sensorer under vissa väderförhållanden.

– Vi kommer att flyga med rejäla marginaler och vårt system inkluderar en omfattande felsäkerhetslogik.

– I slutändan handlar det om att visa att nyttan med autonoma drönare är betydligt större än riskerna, säger Mats Sällström.

Everdrone växer snabbt. Efter att ha startat som ett projekt bildades bolaget 2017 och idag är de sex personer som arbetar heltid på företagets testanläggning på Säve flygplats.

Everdrone är ett av många spännande bolag i Sahlgrenska Science Parks accelerator De allra flesta arbetar med lösningar inom healthtech (e-hälsa). Västsverige har mycket goda förutsättningar inom healthtech, inte minst för att vi idag samarbetar branschöverskridande.

LÄS MER: Vårdens behov ställer nya krav.

LÄS MER: Zenuitys VD: Life science och mobilitet hänger ihop.

Fakta: Healthtech är tillämpad digital teknik som kan ge fler människor ett friskare liv och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet. Området är en specialinriktning för Sahlgrenska Science Park, där Västra Götalandsregionen är en av ägarna.