Eva Wiberg ingår nu i vår styrelse

18 september, 2017

Nytillträdda rektorn för Göteborgs universitet, Eva Wiberg, tar nu över stafettpinnen som ledamot i Sahlgrenska Science Park efter Pam Fredman.

I vår driftiga styrelse ingår numera Marianne Dicander Alexandersson (ordförande), Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers tekniska högskola, Eva Wiberg, rektor för Göteborgs universitet, Cecilia Dalman Eek, ledamot kommunfullmäktige, Göteborgs Stad och vice ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhuset,  Patrik Karlsson, ledamot regionfullmäktige, Västra Götalandsregionen, Håkan Ahlström, Stadsdirektör Mölndals Stad och Ann-Marie Wennberg (adjungerad), sjukhusdirektör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fotograf: Johan Wingborg