Ett lyckat 2010 för Sahlgrenska Science Park

16 december, 2010

Gunilla Bökmark, VD på Sahlgrenska Science Park, summerar 2010.

(Finns som blogginlägg på www.goteborgbio.cmskonsult.se)

Ja, då är detta år snart slut. Men vilket år! Vi har så mycket att glädjas åt, stort som smått. Jag reflekterar utifrån ett Sahlgrenska Science Park perspektiv och summerar året lite torrt i siffror.

Vi har 43 företag och organisationer som hyresgäster.

Totalt finns 110 personer anställda i dessa företag och organisationer.

Dessa fördelar sig på 54 % män, och 46 % kvinnor. 19 % har annan bakgrund än den svenska.

Vi har genomlyst 51 idéer.

Vi arbetar i 22 projekt.

Vi har gjort 2 förinkubatorinvesteringar.

Vi har 4 företag i inkubator.

2 företag genomför större investeringar nu.

Vi har skapat 3 alumniföretag.

Vi förbereder 6 företag och projekt som skall tas in i inkubatorn.

Vi har 1 Erik, 1 Anna Karin och 1 Göran i inkubatorgruppen.

Vi har haft 7 frukostseminarier.

Tillsammans med GöteborgBIO har vi bjudit på 8 internluncher.

Gunilla har lärt sig blogga! – Skickade 7 inlägg från Sister Cities seminariet i Kina.

Vi har genomfört 1 Park Annual, med över 350 deltagare.

Vi har hållit 2 utbildningar, en tillsammans med GU Holding.

Vi har publicerat 4 nummer av ParkNews.

Vi har hyrt ut 100% av kontoren.

Vi har hyrt ut 70% av laboratoriet.

Vi har öppnat 1 mikrobiologilaboratorium.

Vi har 1 Patrik som fixar och ordnar med fastigheten och våra kunder.

Vi har haft 7 förfrågningar angående kontor.

Och 6 förfrågningar angående laboratorielokaler.

9 bolag flyttade in, varav 3 till laboratoriet.

3 bolag flyttade ut.

Listan kan göras längre! Det som är extra glädjande är att vi i år har tagit emot förfrågningar från andra delar av landet, både vad gäller idéer och företag. Vi har hemvändande företag, dvs företag som har flyttat ut från vår region som återvänder till oss – om än i liten skala. Vi har tecknat avtal med Akademiska Hus om ytterligare kontorslokaler. Vi har formaliserat samarbeten med fler science parks och inkubatorer och då speciellt utanför regionen. Mer om detta efter årsskiftet!

Nu tar vi julledigt för att återkomma med full kraft efter helgerna.

Välkomna till oss nästa år!

Gunilla Bökmark

VD, Sahlgrenska Science Park