Kvitto på affärsmöjligheter inom digital teknik

17 september, 2018

Dagligvarujätten ICA går in tungt i Min Doktor genom en strukturaffär. Det ger den digitala vårdtjänsten kapital för expansion och gör den till en integrerad del av ICA-ägda kedjan Apotek Hjärtat.

– Affären är ett kvitto på det snabbt växande intresset för digital teknik som är på väg att förändra vårdens förutsättningar i grunden, säger Jennifer Grönqvist, affärsrådgivare inom digital hälsa, Sahlgrenska Science Park.  

ICA Gruppen investerar totalt 335 miljoner kronor i Min Doktor. Det görs med ett kapitaltillskott på 110 miljoner kronor och genom att ICA-ägda Minutklinikens verksamhet går upp i Min Doktor. Minutkliniken har mottagningar på apoteken för enklare vårdärenden.

Nu kombineras de fysiska mottagningarna med möjligheten att träffa läkare via den digitala tjänsten.

Malmöbaserade Min Doktor är en del av det EU-finansierade nätverket HealthTech Nordic som drivs av Sahlgrenska Science Park andra ledande inkubatorer i Norden. 

– Det nordiska samarbetet är väldigt betydelsefullt för att ta vara på den snabba utvecklingen med digitala lösningar inom det nya affärssegmentet health tech, säger Jennifer Grönqvist.

Affären innebär att Min Doktor kommer att äga Apotek Hjärtats kliniker och Apotek Hjärtat blir ägare till 42 procent av Min Doktor.

I planerna ligger också expansion av antalet fysiska mottagningar i anslutning till ICA-gruppens apotek och större ICA-butiker.

Affären har uppmärksammats både i bransch- och affärsmedia, bland annat i DI Digital

Text: Kenny Genborg  Foto: Anna Hult