Ett fönster på glänt för Västsverige

5 mars, 2019

Med tillgång till hög kompetens i mobilitet, AI och 5G har ett fönster öppnats för Västsverige i paradigmskiftet för life science. Nu säger näringslivet, scienceparks och regionen ja till att ta en ledande roll inom healthtech.

Västsverige tänker ta chansen till en tätposition i teknikutvecklingen som skapar framtidens vård – healthtech. Det framgick tydligt när Mölndals Stad, i samarbete med Sahlgrenska Science Park, samlade en stor grupp företrädare för näringslivet och olika delar av innovationssystemet.

I branschöverskridande samarbeten utvecklas helt nya lösningar för hälsa, vård och omsorg. Det ger stora konkurrensfördelar för regioner som har hög kompetens inom både ICT och life science, en stark samverkanstradition, öppna innovationsmiljöer och testmöjligheter som utgår från vårdens behov.

Paradigmskiftet liknar det som händer inom fordonsbranschen när bilarna blir självkörande. Med samma kompetenser inblandade – och samma attityd till innovation.

– Det finns stora möjligheter att attrahera aktörer från många olika branscher för att skapa helt nya samarbeten. Men det gäller att agera snabbt och gemensamt, säger Sahlgrenska Science Parks utvecklingschef Magnus Bergendahl.

Med på mötet i Mölndal var bland annat AstraZeneca, Mölnlycke, Cochlear, GoCo, Vitartes, Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg, Lindholmen Science Park, Johanneberg Science Park och Västra Götalandsregionen.

– Vi fick stort gensvar för idén att utveckla en tät samverkan inom healthtech. Nu tar vi det här vidare till en konkret handlingsplan, säger Magnus Bergendahl.

LÄS MER: AI och healthtech drar investeringar till vården

LÄS MER: Ökad konkurrenskraft och mer samarbete via AI INNOVATION of Sweden

LÄS MER: SKL ser miljardvinster i healthtech

Fakta: Healthtech är tillämpad digital teknik som kan ge fler människor ett friskare liv och kostnadseffektiv vård med hög kvalitet.