En stark utveckling för Sahlgrenska Science Park

19 december, 2014

Gunilla Bökmark avtackades idag under en trevlig och välbesökt julbrunch på Sahlgrenska Science Park. Under hennes ledning har mycket hänt och Gunilla tog tillfället i akt att ge en intressant och personlig tillbakablick över Sahlgrenska Science Parks utveckling dessa 10 år.

Nedan är en kort resumé, tolkat utifrån talen den 19 december 2014 :

För 10 år sen, bestod Sahlgrenska Science Park av tre våningsplan med 5 företag (NHE, Sahltech, PULS, Millicore och Angionetics), totalt cirka 15 personer inklusive Lars Hamberger. Inkubatorn startade 2004, Pharmasurgics och Aidera flyttade hit. Idag har Aidera bytt namn till Diasend och är framgångsrikt. GöteborgBIO flyttade hit och utvecklades. År 2007 inreddes plan 1 och 2 och lokalerna fylldes på en månad.

”Vi fick fler och fler projektförfrågningar. Eftersom vi har lagt om processer och genomför en tidig sållning ligger vi nu på 40 unika idéer per år. Dessutom arrangerade vi Park Annual för första gången 2006 och innovationseventet blev redan från start ett mycket välbesökt event. Nästa år äger 10-årsjubileet för Park Annual rum den 17 september”, säger Gunilla Bökmark, VD för Sahlgrenska Science Park.

Laboratorium kunde byggas på Sahlgrenska Science Park tack vare ett EU strukturfondprojekt och öppnades 2008/2009. Chalmers blev ägarföreningen SBICs fjärde medlem och vår ägare 2009, övriga är Västra Götalandsregionen, Göteborgs Universitet och Business Region Göteborg. Samma år flyttade Arvid Carlsson Research hit, till ömsesidig glädje. År 2011 öppnade vi nya lokaler på Medicinaregatan 8B. Transplantation Biology & Regenerative Medicine flyttade hit och Sahlgrenska Science Park blev med ens en internationell supermiljö.

Under åren har Sahlgrenska Science Park haft 234 förfrågningar om lokaler (från 2006). 103 företag har flyttat in (60 har flyttat ut). 93 företag/organisationer har utvecklats i inkubatorn som fått mycket positiv uppmärksamhet, inte minst för viktiga nätverk och internationaliseringsarbete. Idag är 160 personer knutna till företag vid Sahlgrenska Science Park, varav 44 % kvinnor och 56 % män.

”Dessa tio år på Sahlgrenska Science Park har varit väldigt roliga, givande och utvecklande! Jag önskar mina kollegor fortsatt lycka till med att skapa viktig tillväxt i regionen”, säger Gunilla Bökmark.