”En röd linje måste dras för AI”

15 april, 2019

AI i vapen och militär kapprustning kan få förödande konsekvenser för mänskligheten. Den svenske MIT-professorn Max Tegmark slår larm och får stöd av FN:s generalsekreterare.

Max Tegmark är professor i fysik vid MIT och räknas som en av världens ledande debattörer på området AI.

– Jag är faktiskt väldigt optimistisk om AI trots att alla älskar att prata om riskerna, säger Max Tegmark i en intervju i SVT:s samhällsmagasin Agenda.

– Jag tror att AI kan bli det bästa som har hänt mänskligheten. Vi kan använda AI i framtiden för att bota sjukdomar som vi nu tror är obotliga och lyfta människor ur fattigdom.

Men han hyser också starka farhågor för att tekniken ska användas felaktigt på ett område där mänskligheten har dåliga erfarenheter.

– För att få de här bra grejerna måste vi dra en tydlig röd linje mellan den acceptabla användningen av AI och till exempel mördarrobotar, säger han i programmet.

Både forskare och många politiker oroar sig för vad AI kan få för konsekvenser för kapprustning, och kräver snabba internationella överenskommelser om att begränsa den militära användningen.

Det handlar om massförstörelsevapen som vi inte tidigare har sett, men också om dödliga vapen som kan användas av terrorister mot utvalda individer.

– En robot får aldrig själv bestämma vem som ska dödas. Där ska man dra gränsen. Då kan vi rikta in all AI-utveckling mot att skapa en bättre värld. Använda AI för att hjälpa oss, inte stjälpa, säger Max Tegborg.

Han känner stöd för sina argument från politisk nivå i många länder. FN:s generalsekreterare António Guterres använde till exempel Twitter för att markera sin inställning att det behövs internationell lagstiftning. Men Max Tegmark efterlyser också att Sverige, med sin tradition av att ligga långt framme i användningen av ny teknik, också markerar vad som inte är acceptabelt.

AI är en central del av den snabba utvecklingen inom healthtech.

LÄS MER: AI och healthtech drar investeringar till vården

På Lindholmen Science Park byggs just nu Sveriges nationella AI-center – AI Innovation of Sweden. Nyligen invigdes också Chalmers AI Research Centre.

LÄS MER: Chalmers AI Research Centre nu igång


Jennifer Grönqvist
Affärsrådgivare healthtech och vårt samarbete i HealthTechNordic
+46 733 968 592