En halv miljon till innovation – minskar risken för trycksår

23 december, 2010

SenCere Medical tilldelas 550 000 kronor ur Jimmy Dahlstens Fond 2010. Juryn uppmärksammar att SenCere Medical driver innovation av nya hjälpmedel för personer med nedsatt rörlighet genom utvecklingen av ett sensorsystem som minskar risken för trycksår – ett område som nu starkt prioriteras i Sverige. ”Stödet från Jimmy Dahlstens Fond är oerhört betydelsefullt och möjliggör vår lanseringstart under kvartal 1, 2011”,säger Aslak Felin, VD för SenCere Medical, ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park.

Ett diskret pip i mobilen uppmärksammar användaren eller vårdgivaren på att det är dags att ändra ställning, eftersom sensorn i rullstolens sittdyna känner av att trycket blivit för högt. En snabb blick på kontrollenheten ger ytterligare information… Inom kort kan ryggmärgsskadade människor på detta sätt slippa oroa sig för att få trycksår.

”Det finns ett mycket stort behov av att minska risken för trycksår och människor med ryggmärgsskador är en första, prioriterad målgrupp”, säger Aslak Felin, VD, SenCere Medical.

SenCere Medical har utvecklat ett sensorsystem som känner av och visar var trycket är för högt. Sensorsystemet kan med fördel användas som träningsredskap, exempelvis när nyskadade personer behöver öva upp avlastningsrutiner i vardagen, och kommer att bli en tillgång vid arbetsterapeuters sittanalystillfällen och uppföljning. SenCeres sensorsystem, som smidigt larmar användaren via SMS när avlastning behövs, kommer att kunna ge värdefull hjälp till självhjälp. På så sätt bidrar innovationen till att människor med nedsatt rörlighet kan leva ett friare och mer självständigt liv, som Jimmy Dahlstens fondmedel syftar till.

Den officiella utdelningsceremonin för Jimmy Dahlstens Fond för nya möjligheter kommer att äga rum under Leva & Fungera-mässan i Göteborg den 5-7 april 2011.

Regeringen prioriterar trycksår

Experter är idag eniga om att bästa sättet att behandla trycksår är att förebygga dem. Varierad kroppsställning är viktigt. Dilemmat är att människor som har nedsatt känsel eller helt saknar känsel kan ha svårt att avgöra när det är dags att röra på kroppen eller var trycket är farligt högt.

Att få trycksår är ungefär lika allvarligt som att få en brännskada och delas in i sjukdomsgrader (1-4). Ett allvarligt, infekterat trycksår kan ta uppemot ett år att läka och förutom ett stort mänskligt lidande innebär det enorma sjukvårdskostnader. Hjälpmedelsinstitutet beräknar att sittsår hos ryggmärgsskadade kostar svensk sjukvård cirka 30 miljoner kronor per år (HI 2004).

Trycksår är ett prioriterat område 2010, då Sveriges kommuner och landsting genomför punktprevalensmätningar om trycksår (som senast genomfördes 2002). Nu står det också klart att regeringens satsning på ökad patientsäkerhet 2011 innefattar omfattande extraresurser till landstingen om de mäter förekomsten av trycksår.

SenCere Medical bildades 2008 och är ett inkubatorföretag inom Sahlgrenska Science Park. Idén om ett system som kan förebygga trycksår har vuxit fram via olika samarbeten och under utvecklingen av sensorsystemet har företaget haft en nära dialog med många olika intressenter. Grundare och VD: Aslak Felin