En bilingenjör på intensiven

19 mars, 2019

Digitaliseringen av vården skapar ett helt nytt yrke – med medicinare som också är ingenjörer. Det ger det västsvenska näringslivet unika möjligheter, enligt Åsa Lindström vid Sahlgrenska Science Park. Hon har själv en bakgrund som både sjuksköterska på intensiven och ingenjör inom fordon.

Tvådagarskonferensen Engineering Health, som arrangeras av Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Chalmers och Sahlgrenska akademin tar avstamp i de nya kompetensbehov som framtidens hälso- och sjukvård kommer att ha, och möjligheterna med healthtech. Syftet är att inspirera till forskning över gränserna.

En allt mer teknikintensiv vård ställer nya krav på att läkare och ingenjörer arbetar och forskar tillsammans.
I Göteborg finns redan en utbildning om innovation och teknik för ST-läkare och kanske blir hybridyrken som hälften sjuksköterska, hälften ingenjör, standard snarare än undantag.

– Det ligger helt i linje med den nya riktning vi nu ser att life science-branschen tar. Ett fönster har öppnats för det västsvenska näringslivet där teknik, it, mobilitet och dataanalys är kompetenser som är skräddarsydda för life science, säger Åsa Lindström som medverkar med en programpunkt som handlar om infrastruktur för forskningssamarbete.
– Allt finns på plats i Västsverige för detta. Vi kan bygga på en lång tradition av samverkan mellan akademin, näringslivet och vården.

LÄS MER: Ett fönster på glänt för Västsverige

Åsa Lindström har själv en yrkesbakgrund både som sjuksköterska på intensiven och som ingenjör i fordonsindustrin.
Hon är även projektledare för det nystartade samverkansprojektet Inn2Health, som också bygger på att branscher som tidigare inte hade så många beröringspunkter går in i samarbeten för att utveckla tjänster och produkter som svarar upp mot de behov anställda inom vård och omsorg identifierar.
I Inn2Health samverkar sex västsvenska science parks med olika specialområden – allt från fordon till smarta textilier.
Projektet ska öka de västsvenska?små och medelstora företagens tillgång till kunskap, kompetens, teknik och nätverk för att utveckla innovativa life science-produkter och tjänster.
Den 15 mars hölls en första workshop med stort engagemang från deltagande företag. Ämnet var högaktuellt. Healthtech och andra nya lösningar kan minska de stora kostnaderna för vården när patienter uteblir från bokade tider.

LÄS MER: Nya idéer för att minska antalet missade vårdbesök
LÄS MER: Människan först när healthtech förändrar vården
LÄS MER: Här lägger vi grunden för framtidens sjukvård