e-Hälsa på framfart

14 januari, 2014

Utvecklingen av ny teknik och moderna, tekniska lösningar inom hälsoområdet ökar snabbt. Sahlgrenska Science Park satsar nu mer och mer på olika e-hälsoprojekt och samverkar framåtriktat för att försöka definiera vad som behöver förstärkas, bland annat när det gäller verifieringsmöjligheter.

Sahlgrenska Science Park var nyligen initiativtagare till ett spännandre möte om e-hälsa, där representanter från vården, näringslivet, akademin och regionen deltog. Samtliga deltagare var aktiva i diskussioner kring möjligheter och utmaningar ur olika perspektiv – en viktig dialog som nu kan fortsätta att ge ringar på vattnet.

”Ett jättebra initiativ! Det blev tydligare vad vi på VGR behöver göra för att bidra till innovation. Vi kan till exempel lyfta upp problem och utmaningar mer samt visa på behovet och uppmuntra till nya lösningar, det är ju en investering i framtiden”, säger Marika Hellqvist Greberg från Regionutvecklingen. ”Det är jätteintressant att alla ses för att sätta pusselbitarna och skapa samverkan för att jobba smart”, menar Ida Wernered, utvecklingschef på Angereds Närsjukhus som gärna vill ha fler samarbetspartners in i den framtida innovativa utvecklingen.

Mötesdeltagarna var överens om att det vi idag kallar e-hälsa kommer att öka markant framöver. Det ökade vårdbehovet och den snabba tekniska utvecklingen är ett viktigt område för många och ett nära samarbete mellan olika aktörer är en förutsättning för framtiden. ”Vi hoppas och tror nu att det ska öppna sig många fler möjligheter att kunna verifiera e-hälsoprojekt i vårt närområde”, säger Sofia Ström, affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park.

 

För mer information, v g kontakta Sofia Ström, Sahlgrenska Science Park, via e-post sofia.strom@sahlgrenskasciencepark.se eller telefon 070-713 11 50.