e-hälsa av nationellt och internationellt intresse

14 april, 2014

Intresset för e-hälsa fortsätter att öka och utvecklingen av idéer och moderna tekniska lösningar röner både nationellt och internationellt intresse. Vitalis befäste sin plats som Skandinaviens största e-hälsomöte, där Sahlgrenska Science Park deltog i samverkan med Business Region Göteborg, MedTech West och Almi.

”Vitalismässan är nu större än tidigare och dessutom mer internationell, vilket vi har slagits för. Att Göteborg har Europas näst största konferens inom e-hälsa är något att vara stolta över”, säger Erik-Wilhelm Graef Behm, IT Centrum Väst, Business Region Göteborg. Intresset var stort och årets konferens slog alla tidigare deltagarrekord.

Sahlgrenska Science Park tog för en tid sedan initiativ till ett lyckat möte om e-hälsa, där representanter från vården, näringslivet, akademin och regionen deltog. En framåtriktad samverkan sker också med Uppsala BIO som deltog på Vitalis i syfte att prelansera en nationell BIO-X-utlysning som kommer i maj 2014.

”Vi söker förslag på lösningar inom ICT som stödjer individanpassning av patienters vård eller behandling”, säger Kristin Hellman, projektledare för BIO-X. Vill du veta mer? Har du redan en idé? Hör av dig eller håll utkik efter utlysningen i maj 2014!

 

För mer information, v g kontakta Kristin Hellman, projektledare för BIO-X, via telefon 070-256 59 83 eller e-post kristin.hellman@uppsalabio.com alternativt Göran Leonardsson, affärsrådgivare, Sahlgrenska Science Park, telefon 070-631 01 42 eller e-post goran.leonardsson@sahlgrenskasciencepark.se