DuoCort Pharma i fokus

23 augusti, 2011

Ett projektbolag i inkubatorn P.U.L.S, som är lokaliserade inom Sahlgrenska Science Park, röner nu ett extra stort intresse. DuoCort Pharma har nyligen fått en positiv bedömning från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s vetenskapliga kommitté (CHMP) avseende en ny behandling för patienter som på grund av binjurebarksvikt inte producerar tillräckligt eget kortisol.

– EU-kommissionen brukar följa rekommendationen från CHMP. Vi är därför mycket glada att den vetenskapliga kommittén har bekräftat fördelarna med Plenadren som möter de medicinska behoven hos patienter som lider av binjurebarksvikt, säger Maria Forss, VD, DuoCort Pharma.

I Europa finns det idag cirka 200 000 patienter som lider av den kroniska sjukdomen binjurebarksvikt, vilket innebär att kroppen inte klarar av att producera tillräckligt med kortisol. Hormonet kortisol är nödvändigt för ett flertal av kroppens funktioner, exempelvis blodtryck, och patienterna behöver därför livslång ersättningsbehandling för att överleva.

DuoCort Pharmas nya läkemedel Plenadren baseras på en idé av forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och har utvecklats tillsammans med forskare från Uppsala Universitet och life science-inkubatorn P.U.L.S. Med en frisättningsprofil som efterliknar kroppens naturliga utsöndring av kortisol förbättras behandlingsresultaten för patienterna jämfört med dagens standardbehandling. Slutgiltigt besked från EU-kommissionen förväntas under hösten.

DuoCort Pharma presenteras mer under årets Park Annual, den 8 september 2011.

För mer information, kontakta Maria Forss, telefon 070-967 00 07 eller se www.duocort.com alternativt www.pulsinvest.se.